Кількість назв: 940
  Тема 2. Теоретико-методологічні виміри дослідження соціальних очікувань особистості
  Тема 3. Соціально-психологічний зміст очікувань особистості
  Тема 4. Психологічні механізми, функції та типологічні особливості соціальних очікувань особистості
  РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИКО-ЕМПІРИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ОЧІКУВАНЬ ОСОБИСТОСТІ
  Тема 5. Соціально-психологічна концепція соціальних очікувань особистості
  Тема 6. Технологія створення опитувальника «Рівень соціальних очікувань»
  Тема 7. Емпіричне дослідження психологічних змістових параметрів соціальних очікувань особистості
  Тема 8. Типізація соціальних очікувань особистості
  РОЗДІЛ 3. ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ОПТИМІЗАЦІЇ РОЗВИТКУ ТА ПСИХОКОРЕКЦІЇ СОЦІАЛЬНИХ ОЧІКУВАНЬ ОСОБИСТОСТІ
  Тема 9. Методологічні принципи створення програми оптимізації розвитку та психокорекції очікувань
  Тема 10. Змістові особливості та впровадження програми оптимізації розвитку і психокорекції соціальних очікувань в навчальній групі
  Тема 11. Розробка та впровадження тренінгових занять в торговому колективі
  Тема 12. Розробка та впровадження програми тренінгових занять в проектній групі
  ВИСНОВКИ
  ДОДАТКИ
  ГЛОСАРІЙ
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  Психологія соціальних очікувань особистості