Кількість назв: 940
  1.1.2. Об’єкт, предмет та основні завдання психології управління
  1.1.3. Місце в системі психологічних наук, міждисциплінарні зв’язки
  1.2. Становлення та розвиток психології управління як галузі наукового знання
  1.2.1. Становлення та розвиток зарубіжної психології управління
  1.2.2. Становлення та розвиток вітчизняної психології управління
  1.2.3. Теоретико-методологічні передумови становлення та розвитку психології управління
  Основні поняття
  Питання для контролю та самоконтролю
  Індивідуальні завдання для самостійної роботи
  Рекомендована література
  МОДУЛЬ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ЯК СОЦІАЛЬНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ
  2.1. Сутність феномену “соціальна організація”
  2.1.1. Наукове розуміння дефініцій “організація”, “соціальна організація”
  2.1.2. Теорії організацій
  2.1.3. Види організацій та організаційна структура
  2.1.4. Організаційна ефективність: її рівні та фактори
  2.2. Організована діяльність людей як об’єкт управління
  2.2.1. Соціально-психологічні чинники, що зумовлюють специфіку поведінки в організації
  2.2.2. Особливості управлінської діяльності
  2.2.3. Психологічні закономірності взаємодії людей в організованих соціальних системах
  Основні поняття
  Питання для контролю та самоконтролю
  Індивідуальні завдання для самостійної роботи
  Рекомендована література
  МОДУЛЬ 3. ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ОРГАНІЗОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  3.1. Особливості індивідуальної поведінки
  3.1.1. Особистісні компоненти діяльності
  3.1.2. Функціональні компоненти діяльності
  3.1.3. Демографічні характеристики
  3.1.4. Індивідуально-психологічні змінні
  3.2. Мотивація діяльності в системі управління
  3.2.1. Сутність поняття “мотивація”
  3.2.2. Теорії мотивації трудової діяльності
  3.2.3. Модель індивідуальних винагород в організації
  Основні поняття
  Питання для контролю та самоконтролю
  Індивідуальні завдання для самостійної роботи
  Рекомендована література
  МОДУЛЬ 4. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ГРУПОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ
  4.1. Група як складова соціальної системи управління
  4.1.1. Поняття й види груп
  4.1.2. Групова динаміка
  4.1.3. Характеристика груп
  4.1.4. Групові фактори ефективності трудової діяльності
  4.2. Процеси прийняття рішень в організації
  4.2.1. Управлінські рішення та їх класифікація
  4.2.2. Етапи процесу прийняття рішення
  4.2.3. Основні фактори, що впливають на процес прийняття управлінських рішень
  4.2.4. Групове прийняття рішення
  Основні поняття
  Питання для контролю та самоконтролю
  Індивідуальні завдання для самостійної роботи
  Рекомендована література
  МОДУЛЬ 5. ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ВІДНОСИН В ОРГАНІЗАЦІЇ
  5.1. Організаційна культура в системі управління
  5.1.1. Сутність організаційної культури
  5.1.2. Рівні прояву культури організації
  5.1.3. Соціально-психологічний клімат (СПК) як емоційна складова організаційної культури
  5.2. Конфлікти в системі управління
  5.2.1. Наукове розуміння сутності конфлікту
  5.2.2. Особливості організаційних конфліктів
  5.2.3. Методи вирішення міжгрупових конфліктів
  Основні поняття
  Питання для контролю та самоконтролю
  Індивідуальні завдання для самостійної роботи
  Рекомендована література
  ДОДАТКИ
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  Психологія управління соціальною організацією