Кількість назв: 940
  Тема 2. Сучасні світоглядні засади синергетичної педагогіки
  Тема 3. Базові теоретико-методологічні засади синергетичної педагогіки
  Тема 4. Роль синергетичної педагогіки в професійному розвитку педагога, викладача системи неперервної освіти
  Тема 5. Інтеграційна роль педагогічної освіти у сприянні сталому розвитку суспільства
  Тема 6. Функціональна спрямованість синергетичної педагогіки та післядипломної педагогічної освіти
  Тема 7. Концептуальна модель синергетичної педагогіки та сфер її впливу, поширення
  Тема 8. Міждисциплінарний підхід до методологічного вдосконалення післядипломної педагогічної освіти
  Тема 9. Концептуальна модель синергетично-міждисциплінарної професійної компетентності викладачів-менеджерів післядипломної педагогічної освіти
  Тема 10. Синергетичні методи післядипломної педагогічної освіти
  Тема 11. Ноосферні орієнтири синергетичної освіти, педагогіки
  Тема 12. Методологія системного пізнання, наукових досліджень і результатів їх оцінювання
  Тема 13. Методологія експертного оцінювання результатів пізнання, програм і планів розвитку
  Тема 14. Аналіз функцій управління в системі вищої освіти: аксіологічний і порівняльний аспекти
  Тема 15. Синергія системоутворюючих процесів транскордонної інтеграції освіти впродовж життя на засадах сталого розвитку
  Тема 16. Сучасний стан дослідження у сфері управління освітою: аналіз керівництва ВНз
  Тема 17. Методологія системного управління та аналітичного оцінювання його релевантності
  Тематична термінологія з авторськими доповненнями з врахуванням орієнтації на синергетичну методологію сталого розвитку суспільства
  Рекомендована література
  Додатки

  Синергетична педагогіка