Кількість назв: 940
  Розділ 1. Загальні зведення
  1.1. Основні поняття і класифікація
  1.2. Статичні і динамічні характеристики
  1.3. Схеми автоматики
  Розділ 2. Датчики
  2.1. Основні зведення, класифікація і характеристики
  2.2. Механічні датчики
  2.3. Механічні датчики з електроконтактами
  2.4. Потенціометричні датчики
  2.5. Тензометричні датчики
  2.6. Електромагнітні датчики
  2.7. Електронні датчики
  2.8. Ємнісні датчики
  2.9. П'єзоелектричні датчики
  2.10 Фотоелектричні датчики
  2.11 Радіоелектричні і акустичні датчики
  2.12 Гідравлічні і пневматичні датчики
  2.13 Датчики температури
  2.14 Методи виміру і датчики вологості
  2.15 Первинні перетворювачі і датчики складу і властивостей речовини
  Розділ 3. Спеціальні пристрої, що задають і порівнюють
  3.1. Пристрої, що задають і порівнюють
  Розділ 4. Елементи і пристрої дискретної дії
  4.1. Загальні зведення і класифікація
  4.2. Електромеханічні пристрої
  Розділ 5. Підсилювачі
  5.1. Загальні зведення і класифікація
  5.2. Гідравлічні і пневматичні підсилювачі
  5.3. Динамічні характеристики підсилювачів
  Розділ 6. Виконавчі механізми
  6.1. Загальні зведення і класифікація
  6.2. Електродвигунні ВМ
  6.3. Крокові ВМ
  6.4. Електромагнітні ВМ
  6.5. Електромагнітні муфти
  6.6. Пневматичні і гідравлічні ВМ
  6.7. Вибір ВМ
  Розділ 7. Автоматичні регулятори
  7.1. Класифікація
  ЛІТЕРАТУРА

  Автоматизовані системи сільськогосподарської техніки