Кількість назв: 940
  ВСТУП
  ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС І ОБЛАД НАННЯ БОРОШНОМЕЛЬНИХ І КРУП’ ЯНИХ ЗАВОДІВ
  1.1. Особливості і зміст технологічного процесу борошномельних і круп’яних заводів
  1.2. Поняття про технологічне обладнання і вимоги до нього
  1.3. Класифікація технологічного обладнання борошномельних і круп’яних заводів
  Література
  ГЛАВА 2. ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОЧАТКОВОЇ СИРОВИНИ, ПРОМІЖНИХ І КІНЦЕВИХ ПРОДУКТІВ ЇЇ ПЕРЕРОБКИ НА БОРОШ НОМЕЛЬНИХ І КРУП’ЯНИХ ЗАВОДАХ
  2.1. Деякі відомості про початкову сировину, проміжні і кінцеві продукти її переробки
  2.2. Фізичні властивості сировини, проміжних і кінцевих продуктів їх переробки
  Питання для самоперевірки
  Література
  ГЛАВА 3. ПОВІТРЯНІ СЕПАРАТОРИ
  3.1. Призначення, галузі застосування і класифікація
  3.2. Теоретичні основи процесу пневмосепарування
  3.3. Ефективність пневмосепарування та її визначальні фактори
  3.4. Огляд конструкцій повітряних сепараторів
  3.4.1. Гравітаційні повітряні сепаратори з розімкненим циклом повітря
  3.4.2. Гравітаційні повітряні сепаратори з замкненим циклом повітря (аспіратори)
  3.4.3. Гравітаційні повітряні сепаратори з комбінованим циклом повітря
  3.4.4. Пневмосепаратори, що увіходять до складу пневмотранспортних установок
  Питання для самоперевірки
  Література
  ГЛАВА 4. СИТОВІ СЕПАРАТОРИ
  4.1. Призначення, область застосування і класифікація ситових сепараторів
  4.2. Умови відносного руху часток по ситу
  4.2.1. Умови відносного руху частинок по похилому нерухомому ситу
  4.2.2. Умови відносного руху часток по похилому ситу, що здійснює поступально-зворотний рух
  4.2.3. Умови відносного руху частинок по поверхні призматичних, пірамідальних, циліндричних і конічних сит, що обертаються
  4.2.4. Умова руху частинки по горизонтальному ситу, що здійснює круговий поступальний рух
  4.2.5. Умови руху частинки по нахиленому ситу, що здійснює круговий поступальний рух
  4.3. Робочі органи ситових сепараторів
  4.3.1. Штамповані сита
  4.3.2. Ткані сита
  4.4. Ситові корпуси і ситові рамки сепараторів
  4.4.1. Живильники сепараторів
  4.4.2. Розрахунок ситових корпусів сепараторів
  4.5. Механізми для привода ситових корпусів сепараторів
  4.6. Пневмосепаруючі пристрої ситових сепараторів
  4.7. Силовий розрахунок приводних механізмів ситових сепараторів
  4.7.1. Силовий розрахунок сепараторів з ситами, що здійснюють коливальний рух
  4.7.2. Силовий розрахунок сепараторів з обертовими ситами
  4.7.3. Вплив довжини і жорсткості підвісок на параметри руху ситових корпусів
  4.8. Конструкції ситових і повітряно-ситових сепараторів
  4.8.1. Скальператори
  4.8.2. Бурати
  4.8.3. Центрофугали
  4.8.4. Ситові сепаратори з поступально-зворотним рухом нахилених плоских сит
  4.8.5. Віброситові сепаратори
  4.8.6. Ситові сепаратори з плоскими ситами, які приводяться в круговий поступальний рух
  4.9. Ситові сепаратори з аспіраційними пристроями
  4.9.1. Сепаратори з ситами, що здійснюють обертальний і коливальний рух відносно вертикальної осі
  4.9.2. Сепаратори з плоскими нахиленими ситами і однократним пневмосепаруванням
  4.9.3. Сепаратори з плоскими нахиленими ситами і подвійним пнев-мосепаруванням
  Питання для самоперевірки
  Література
  ГЛАВА 5. КОМІРКОВІ СЕПАРАТОРИ (ТРІЄРИ)
  5.1. Призначення і галузі застосування
  5.2. Класифікація коміркових сепараторів
  5.3. Загальні закономірності робочого процесу циліндричних трієрів
  5.4. Сучасні конструкції циліндричних трієрів
  5.5. Загальні закономірності робочого процесу дискових трієрів
  5.6. Сучасні конструкції дискових трієрів
  5.7. Перспективні напрями подальшого удосконалення трієрів
  Питання для самоперевірки
  Література
  ГЛАВА 6. МАГНІТНІ СЕПАРАТОРИ
  6.1. Призначення і галузі застосування
  6.2. Основні положення теорії магнітних явищ
  6.3. Закономірності робочого процесу магнітних сепараторів з постійними магнітами
  6.4. Намагнічування постійних магнітів
  6.5. Закономірності робочого процесу електромагнітних сепараторів
  6.6. Класифікація магнітних сепараторів
  6.7. Огляд сучасних конструкцій магнітних сепараторів з постійними магнітами
  6.8. Огляд сучасних конструкцій електромагнітних сепараторів
  6.9. Зарубіжні магнітні сепаратори
  6.10. Перспективні напрями подальшого вдосконалення магнітних сепараторів
  Питання для самоперевірки
  Література
  ГЛАВА 7. ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ СЕПАРУВАННЯ ВАЖКОРОЗДІЛЮВАНИХ СУМІШЕЙ ЗЕРНА І ЗЕРНОПРОДУКТІВ
  7.1. Призначення, галузі застосування, класифікація
  7.2. Обладнання для вібропневматичного сепарування сумішей зерна і зерно продуктів
  7.2.1. Каменевідбірники
  7.2.2. Комбінатори
  7.2.3. Зерноконцентратори
  7.2.4. Пневмосортувальні столи
  7.2.5. Ситовіяльні машини
  7.3. Обладнання ударно-відбивної та коливально-фрикційної дії
  7.3.1. Ударно-відбивне обладнання
  7.3.2. Коливально-фрикційне обладнання
  7.4. Ситове обладнання для сепарування основних продуктів лущення круп’яного зерна
  7.4.1. Самопливні круповідділювачі
  7.4.2. Ситові круповідділювачі і крупосортувальні машини А1-БКГ-1
  7.5. Фотоелектронне обладнання для розділення зерна і зернопродуктів на фракції за ознакою кольору
  Питання для самоперевірки
  Література
  ГЛАВА 8. ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ СУХОЇ ОБРОБКИ ПОВЕРХНІ ЗЕРНА
  8.1. Призначення, галузі застосування і класифікація
  8.2. Огляд конструкцій найбільш поширених оббивальних машин
  8.2.1. Горизонтальні оббивальні машини з сітчастими циліндрами
  8.2.2. Горизонтальні оббивальні машини з абразивними (наждачними) циліндрами
  8.2.3. Вертикальні оббивальні машини з сітчастим циліндром
  8.3. Огляд конструкцій щіткових машин
  8.4. Огляд конструкцій остюколомачів
  8.5. Огляд конструкцій ентолейторів-стерилізаторів
  8.6. Принципові основи розрахунку параметрів устаткування ударного принципу дії – оббивальних машин та ентолейторів
  Питання для самоперевірки
  Література
  ГЛАВА 9. ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ОБРОБКИ ЗЕРНА ВОДОЮ
  9.1. Призначення і галузі застосування
  9.2. Класифікація
  9.3. Основні закономірності взаємодії зерна з водою
  9.3.1. Елементи теорії гідросепарування
  9.3.2. Механізм взаємодії зерна з водою під час його зволожування і миття
  9.3.3. Властивості води, яку застосовують для обробки зерна
  9.4. Огляд конструкцій обладнання для обробки зерна водою
  9.4.1. Машини і апарати для зволожування зерна
  9.4.2. Комбіновані гідросепаруючі мийно-зневоднюючі машини
  9.4.3. Мийно-лущильні машини
  9.4.4. Особливості конструкції закордонного обладнання для обробки зерна водою
  9.4.5. Особливості розрахункового визначення параметрів обладнання для обробки зерна водою
  9.4.5.1. Опис методик технологічних і силових розрахунків комбінованих мийних машин і мийно-лущильних машин
  9.5. Обладнання для обробки стічної води і відходів мийних і мийно-лущильних машин
  9.6. Пристрої для заощадження води, яку витрачають на миття зерна
  9.7. Перспективні напрямки вдосконалення обладнання для обробки зерна водою
  9.7.1. Інтенсифікація процесу миття зерна впливом пружних коливань
  9.7.2. Огляд винаходів і патентів у галузі удосконалення обладнання для обробки зерна водою
  Питання для самоперевірки
  Література
  ГЛАВА 10. ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВІДДІЛЕННЯ ПОКРИВНИХ ТКАНИН З ПОВЕРХНІ ЗЕРНА ТА ЧАСТИНОК ЙОГО ПЕРЕРОБКИ
  10.1. Призначення, галузі застосування і класифікація
  10.2. Вимоги до ефективності лущильних і шліфувальних машин і параметрів їх робочих органів
  10.3. Огляд конструкцій найбільш поширених лущильних і шліфувально-полірувальних машин
  10.3.1. Вальцьодекові лущильні машини
  10.3.2. Принципові основи розрахунку параметрів вальцьодекового обладнання для лущення зерна
  10.3.3. Лущильні посади
  10.3.4. Вальцьові лущильники (з еластичною поверхнею вальців)
  10.3.5. Принципові основи розрахунку параметрів вальцьового лущильного обладнання
  10.3.6. Відцентрові лущильники
  10.3.7. Багатодискові вертикальні лущильно-шліфувальні машини
  10.3.8. Шліфувальні машини з вертикальним абразивним зрізано-конічним барабаном і ситовою обичайкою
  10.3.9. Дволопатеві шліфувальні машини
  10.3.10. Полірувальні машини
  10.4. Перспективні напрями удосконалення лущильно-шліфувального обладнання
  Питання для самоперевірки
  Література
  ГЛАВА 11. ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ТЕПЛОВОЇ ОБРОБКИ ЗЕРНА І ЗЕРНОПРОДУКТІВ
  11.1. Підігрівачі зерна
  11.2. Кондиціонери
  11.3. Устаткування для гідротермічної обробки зерна круп’яних культур
  11.3.1. Пропарювачі
  11.3.2. Сушарки
  11.3.3. Парогенератори
  11.4. Розрахунок устаткування для теплової обробки зерна і крупи
  Питання для самоперевірки
  Література
  ГЛАВА 12. ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЗДРІБНЕННЯ ЗЕРНА І ЗЕРНОПРОДУКТІВ
  12.1. Призначення, галузі застосування і класифікація
  12.2. Теоретичні основи процесу здрібнення
  12.3. Обладнання, яке здрібнює продукти зусиллями стиску і зсуву (зрізу)
  12.4. Обладнання, яке деформує (плющить) продукт зусиллями стиску
  12.5. Обладнання для здрібнення продуктів ударом
  12.6. Обладнання для здрібнення продуктів ударом і стиранням
  12.7. Обладнання для здрібнення круп’яного зерна різанням
  Питання для самоперевірки
  Література
  ГЛАВА 13. ВАГОВИМІРЮВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ
  13.1. Призначення, галузі застосування і класифікація
  13.2. Основні характеристики вагових установок
  13.3. Особливості конструкцій ваговимірювального обладнання
  13.3.1. Механічні ваги важільного типу
  13.3.2. Електронно-тензометричні ваги
  13.4. Датчики ваговимірювальні
  13.5. Прилади і засоби автоматизації процесів зважування і дозування
  Питання для самоперевірки
  Література
  ГЛАВА 14. ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ СОРТІВ І ВІТАМІНІЗАЦІЇ БОРОШНА
  14.1. Призначення, галузі застосування і класифікація
  14.2. Важільно-механічні дозатори періодичної дії
  14.2.1. Автоматичний багатокомпонентний ваговий дозатор 6.140 АД-3000 М
  14.2.2. Автоматичний однокомпонентний дозатор 6.139 АД-10-ВД
  14.3. Електронно-тензометричні дозатори періодичної дії
  14.3.1. Ваговий автоматичний багатокомпонентний дозатор АД-3000-ГК
  14.3.2. Дозатори ВД-7
  14.3.3. Комплекси і модульні системи багатокомпонентного дозування КМД
  14.3.4. Комплекси багатокомпонентного дозування фірми «ТЕНЗО-М»
  14.4. Змішувачі періодичної і неперервної дії
  14.4.1. Змішувач періодичної дії А9-БСГ-3
  14.4.2. Змішувач МСН
  14.5. Автоматична установка А5-АУВМ-1
  14.6. Дозатори неперервної і періодичної дії для вітамінної суміші і сортів борошна
  14.6.1. Об’ємні тарілчасті дозатори
  14.6.2. Вагові дозатори стрічкового типу 4488ДН
  14.6.3. Бункерні вагові дозатори
  14.7. Теоретичні основи процесу змішування сипких продуктів
  14.8. Розрахункове визначення параметрів обладнання для формування сортів і вітамінізації борошна
  14.8.1. Методика технологічного розрахунку автоматичних вагових дозаторів 6.139 АД-10-ВД і 6.140 АД-3000М
  14.8.2. Методика технологічного розрахунку змішувача періодичної дії
  14.8.3. Методика силових розрахунків обладнання для дозування і змішування борошна та вітамінних сумішей
  14.8.4. Методики технологічних розрахунків тарілчастих дозаторів борошна і вітамінних сумішей
  Питання для самоперевірки
  Література

  Технологічне обладнання борошномельних і круп’яних підприємств