Кількість назв: 940
  1.4. Призначення та класифікація обладнання для газотермічних процесів напилення
  1.5. Схема процесу, основні параметри напилення
  1.6. Вплив параметрів газотермічного напилення на ефективність процесу
  1.7. Вибір типу, складу покриття і його товщини. Конструювання покриттів
  1.8. Застосування підшарів
  1.9. Вибір методів і способів напилювання покриттів
  1.10. Основні деталі і вузли обладнання, для яких ефективне застосування методів напилення покриттів
  1.11. Основні організаційно-технологічні завдання проектування виробництва напилених покриттів
  2. ПОРОШКИ І ДРОТИ ДЛЯ НАПИЛЮВАННЯ
  2.1. Загальна характеристика видів матеріалів для напилювання
  2.2. Основні вимоги до порошків для газотермічного напилювання та їх підготовка
  2.3. Дроти та прутки для газотермічного напилювання
  2.4. Характеристики порошків для газотермічного напилювання покриттів
  2.5. Основні вітчизняні і закордонні матеріали, які застосовуються для напилення покриттів різноманітного призначення
  3. ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ ПІД НАПИЛЕННЯ
  3.1. Очищення і миття виробів
  3.2. Механічний, струминно-абразивний та інші способи підготовки
  3.3. Методи оцінки підготовки поверхні деталей під газотермічне напилення
  4. ОБЛАДНАННЯ І ТЕХНОЛОГІЯ ГАЗОПОЛУМЕНЕВОГО НАПИЛЕННЯ ПОКРИТТІВ
  4.1. Газополуменеві установки та пальники для напилення
  4.2. Особливості експлуатації обладнання і вимоги з техніки безпеки
  4.3. Матеріали для газополуменевого напилення
  4.4. Технологічні особливості газополуменевого напилення. Технологічна схема напилення
  4.5. Вибір технологічних параметрів газополуменевого напилення та їх вплив на ефективність процесу
  4.6. Перспективи розвитку газополуменевого напилення покриттів
  5. ОБЛАДНАННЯ І ТЕХНОЛОГІЯ ЕЛЕКТРОДУГОВОГО НАПИЛЕННЯ ПОКРИТТІВ
  5.1. Апаратура і обладнання для електродугового напилення покриттів
  5.2. Способи і технологічні особливості електродугового напилення покриттів
  5.3. Електродугове напилення композиційних покриттів із застосуванням порошкових матеріалів
  6. ОБЛАДНАННЯ І ТЕХНОЛОГІЯ ПЛАЗМОВОГО НАПИЛЕННЯ ПОКРИТТІВ
  6.1. Обладнання для плазмового напилення покриттів
  6.2. Матеріали для плазмового напилення
  6.3. Способи і технологічні особливості плазмового напилення
  6.4. Технологічна схема плазмового нанесення покриттів
  6.5. Вибір оптимального режиму плазмового напилювання
  6.5.1. Математичне моделювання процесу плазмового напилення
  6.5.2. Експериментальна перевірка адекватності узагальненої математичної моделі
  6.5.3. Комп’ютерна оптимізація параметрів режиму плазмового напилення покриттів
  6.6. Вплив технологічних параметрів плазмового напилювання на структуру і властивості покриттів
  6.7. Області застосування і перспективи розвитку плазмового напилення. Переваги і недоліки методу
  7. ОБЛАДНАННЯ І ТЕХНОЛОГІЯ ДЕТОНАЦІЙНОГО НАПИЛЕННЯ ПОКРИТТІВ
  7.1. Установки для детонаційного напилення
  7.2. Технологічні особливості способів детонаційного напилення
  7.3. Параметри детонаційно-газового напилювання та їх вплив на ефективність процесу
  7.4. Області застосування, переваги, недоліки та перспективи розвитку детонаційного напилювання покриттів
  8. ГАЗОДИНАМІЧНЕ НАПИЛЕННЯ ПОКРИТТІВ
  9. ОБЛАДНАННЯ І ТЕХНОЛОГІЯ ВАКУУМНОГО КОНДЕНСАЦІЙНОГО НАПИЛЕННЯ (ОСАДЖЕННЯ) ПОКРИТТІВ
  9.1. Технологічні особливості вакуумних конденсаційних методів нанесення покриттів
  9.2. Обладнання для вакуумного конденсаційного напилення покриттів
  9.3. Матеріали для вакуумного конденсаційного напилення покриттів
  10. ПРОЦЕСИ ДОДАТКОВОЇ ОБРОБКИ ПОКРИТТІВ
  10.1. Зміцнююча обробка напилених покриттів. Зняття залишкових напружень
  10.2. Формування здрібненої і нанорозмірної полігонізаційної субструктури у напилених покриттях
  10.3. Підвищення фізико-механічних властивостей електродугових та плазмових покриттів електроімпульсною дією на гетерофазний високотемпературний струмінь
  11. ВЛАСТИВОСТІ НАПИЛЕНИХ ПОКРИТТІВ, МЕТОДИ ЇХ ВИПРОБУВАННЯ ТА КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ
  11.1. Визначення міцності зчеплення покриттів
  11.2. Визначення пористості та інших властивостей покриттів
  11.3. Властивості газотермічних покриттів як показники якості
  11.4. Спеціальні властивості напилених покриттів
  11.5. Механічна обробка напилених покриттів
  12. ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ
  12.1. Поняття про оптимізацію
  12.2. Моделювання технологічних процесів
  12.3. Методи оптимізації технологічних процесів
  13. ТИПОВІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ НАНЕСЕННЯ ПОКРИТТІВ. ПРОЕКТУВАННЯ ДІЛЬНИЦЬ ДЛЯ НАПИЛЕННЯ ПОКРИТТІВ
  13.1. Типові технологічні процеси
  13.2. Проектування дільниць для напилювання покриттів
  14. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРОЦЕСУ НАПИЛЕННЯ ПОКРИТТІВ
  14.1. Проблеми розвитку процесу
  14.2. Перспективні розробки
  14.2.1. Наноструктурні покриття на основі оксидної кераміки
  14.2.2. Нанокомпозитні покриття на основі металокераміки
  14.2.3. Вплив структурного стану FeB-покриттів на їх властивості
  14.2.4. Властивості газотермічних Al-Cu-Fe покриттів, які мають квазікристалічну фазу
  14.2.5. Підвищення ефективності теплозахисних характеристик покриття при введенні в його склад квазікристалічного сплаву
  14.2.6. Мікроплазмове напилення біокерамічних покриттів
  14.2.7. Гібридний лазерно-дуговий процес нанесення покриттів
  СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  Технологія газотермічного і вакуумно-конденсаційного нанесення покриттів