Кількість назв: 940
  1.4 Електричні схеми
  1.5 Основні топологічні поняття електричних кіл
  1.6 Основні закони і рівняння електричних кіл
  Розділ 2. ЕЛЕКТРИЧНІ КОЛА ЗМІННОГО СИНУСОЇДНОГО СТРУМУ
  2.1 Основні поняття і співвідношення
  2.2 Діюче значення змінного струму
  2.3 Зображення синусоїдних функцій векторними величинами
  2.4 Синусоїдний струм в пасивних елементах електричного кола
  2.5 Послідовне з'єднання елементів r, L,C при синусоїдному струмі
  2.6 Потужність в колах синусоїдного струму
  2.7 Метод комплексних амплітуд (символічний метод) для аналізу кіл із синусоїдними струмами
  2.8 Умови передавання максимальної потужності в навантаження
  Розділ 3. ЕКВІВАЛЕНТНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ В ЕЛЕКТРИЧНИХ КОЛАХ
  3.1 Перетворення послідовного і паралельного з’єднання опорів
  3.2 Побудова векторних діаграм
  3.3 Перетворення зірки опорів в трикутник і обернене перетворення
  3.4 Перетворення активних віток
  Розділ 4. МЕТОДИ АНАЛІЗУ УСТАЛЕНИХ ПРОЦЕСІВ В ЕЛЕКТРИЧНИХ КОЛАХ
  4.1 Використання законів Кірхгофа
  4.2 Метод вузлових потенціалів
  4.3 Метод вузлових потенціалів при наявності ідеальних джерел напруги і струму
  4.4 Метод контурних струмів
  4.5 Метод контурних струмів при наявності джерел струму
  Розділ 5. ОСНОВНІ ТЕОРЕМИ ТЕОРІЇ ЛІНІЙНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ КІЛ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ
  5.1 Теорема накладання
  5.2 Використання теореми накладання
  5.3 Принцип дуальності
  5.4 Теорема (принцип) взаємності
  5.5 Теорема компенсації
  5.6 Теорема про еквівалентне джерело
  5.7 Використання теореми про еквівалентне джерело
  Розділ 6. ЕЛЕКТРИЧНІ КОЛА ПРИ ПЕРІОДИЧНИХ НЕСИНУСОЇДНИХ НАПРУГАХ І СТРУМАХ
  6.1 Зображення періодичних несинусоїдних функцій рядами Фур’є
  6.2 Наближені методи визначення коефіцієнтів ряду Фур’є
  6.3 Діючі значення несинусоїдних струмів і напруг
  6.4 Розрахунок електричних кіл при несинусоїдних напругах
  6.5 Потужність в колах з несинуcоїдними струмами
  6.6 Коефіцієнти, які характеризують відмінність кривої від синусоїди
  Розділ 7. РЕЗОНАНСНІ ЯВИЩА В ЕЛЕКТРИЧНИХ КОЛАХ
  7.1 Резонанс в послідовному контурі. Резонанс напруг
  7.2 Частотні характеристики послідовного контуру
  7.3 Енергетичні співвідношення при резонансі
  7.4 Паралельний контур
  7.5 Компенсація зсуву фаз
  Розділ 8. ІНДУКТИВНО ЗВ’ЯЗАНІ ЕЛЕКТРИЧНІ КОЛА
  8.1 Основні поняття і співвідношення
  8.2 Узгоджене і зустрічне з’єднання котушок
  8.3 Послідовне з’єднання індуктивно зв’язаних котушок
  8.4 Розрахунок електричних кіл з індуктивно зв’язаними вітками
  8.5 Вилучення магнітного зв’язку
  8.6 Трансформатор в лінійному режимі
  8.7 Еквівалентні схеми заміщення трансформаторів
  8.8 Енергетичні співвідношення в індуктивно зв’язаних колах
  Розділ 9. ТРИФАЗНІ ЕЛЕКТРИЧНІ КОЛА
  9.1 Основні поняття та співвідношення
  9.2 Лінійні і фазні величини
  9.3 Розрахунок симетричних трифазних кіл
  9.4 Розрахунок несиметричних трифазних кіл
  9.5 Потужності в трифазних колах
  9.6 Обертове магнітне поле
  9.7 Розкладання несиметричної системи векторів на симетричні складові
  9.8 Метод симетричних складових
  9.9 Вищі гармоніки в трифазних колах
  Розділ 10. ЧОТИРИПОЛЮСНИКИ ТА ЇХ ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ
  10.1 Основні рівняння чотириполюсника
  10.2 Визначення параметрів чотириполюсників
  10.3 Найпростіші чотириполюсники
  10.4 Схеми заміщення чотириполюсників
  10.5 Характеристичні параметри чотириполюсників
  10.6 Основні поняття про електричні фільтри
  10.7 Умова пропускання реактивних фільтрів
  10.8 Електричні фільтри типу k
  Розділ 11. ЕЛЕКТРИЧНІ КОЛА З РОЗПОДІЛЕНИМИ ПАРАМЕТРАМИ В УСТАЛЕНОМУ РЕЖИМІ
  Вступ
  11.1 Диференціальні рівняння однорідної лінії
  11.2 Усталений режим роботи лінії за дії синусоїдної вхідної напруги
  11.3 Пряма та зворотна хвилі. Вторинні параметри однорідної лінії
  11.4 Відбивання хвиль. Узгоджений режим
  11.5 Передавання потужності і коефіцієнт корисної дії
  11.6 Схеми заміщення лінії
  11.7 Вхідний опір лінії
  11.8 Лінія без спотворень
  11.9 Лінія без втрат
  11.10 Лінія без втрат в режимах холостого ходу та короткого замикання
  11.11 Реактивно навантажена лінія без втрат
  11.12 Деякі приклади використання відрізків довгих ліній
  11.12.1 Узгодження лінії з навантаженням
  11.12.2 Відрізки довгих ліній як елементи резонансного кола
  11.12.3 Кріплення ліній передач, що працюють за надвисоких робочих частот
  Розділ 12. КОМП’ЮТЕРНИЙ РОЗРАХУНОК ТА МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ КІЛ
  12.1 Приклади до другого розділу
  12.2 Приклади до третього розділу
  12.3 Приклади до четвертого розділу
  12.4 Приклади до шостого розділу
  12.5 Приклади до сьомого розділу
  12.6 Приклади до восьмого розділу
  12.7 Приклади до дев’ятого розділу
  12.8 Приклади до десятого розділу
  12.9 Приклади до одинадцятого розділу
  ЛІТЕРАТУРА
  ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК

  Теоретичні основи електротехніки. Усталені режими лінійних електричних кіл із зосередженими та розподіленими параметрами