Кількість назв: 940
  РОЗДІЛ 1. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ТЕМ І ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОДОРОЖЕЙ»
  Тема 1.1. Туристична подорож як комплекс туристичних послуг
  Тема 1.2. Виробники та споживачі у сфері туристичного обслуговування
  Тема 1.3. Організація надання послуг туристичними фірмами
  Тема 1.4. Організація надання послуг засобами розміщення туристів
  Тема 1.5. Харчування в системі туристичного обслуговування
  Тема 1.6. Організація транспортного обслуговування туристів
  Тема 1.7. Організація розважальних послуг
  Тема 1.8. Забезпечення якості надання туристичних послуг
  Термінологічний словник з дисципліни «Організація туристичних подорожей»
  РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ТЕМ І ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСКУРСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»
  Тема 2.1. Основи екскурсознавства та організації екскурсійної діяльності
  Тема 2.2. Основні функції та ознаки екскурсії. Класифікація екскурсій
  Тема 2.3. Технологія проектування та формування послуги «Екскурсія»
  Тема 2.4. Методичне забезпечення надання екскурсійних послуг
  Тема 2.5. Організаційно-технологічні вимоги щодо проведення екскурсій
  Тема 2.6. Професійна майстерність та особистість екскурсовода
  Тема 2.7. Основні поняття музеєзнавства. Екскурсійна діяльність в музеях
  Тема 2.8. Сучасний стан та тенденції регіонального розвитку ринку екскурсійних послуг
  Термінологічний словник з дисципліни «Організація екскурсійної діяльності»
  РОЗДІЛ 3. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ З ДИСЦИПЛІН «ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОДОРОЖЕЙ» ТА «ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСКУРСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»
  3.1. Загальні методичні рекомендації щодо виконання обов’язкових та вибіркових індивідуальних завдань
  3.2. Індивідуальні завдання (обов’язкові) з дисципліни «Організація туристичних подорожей»
  3.3. Індивідуальні завдання (обов’язкові) з дисципліни «Організація екскурсійної діяльності»
  РОЗДІЛ 4. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІН «ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОДОРОЖЕЙ» ТА «ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСКУРСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»
  4.1. Оцінювання знань студентів у процесі поточної роботи
  4.2. Підсумковий модульний контроль
  4.3. Оцінювання знань студентів у процесі складання екзамену
  4.4. Підсумкова оцінка студента з дисципліни
  СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ З ДИСЦИПЛІН «ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОДОРОЖЕЙ» І «ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСКУРСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»
  ДОДАТКИ

  Організація туристичних подорожей та екскурсійної діяльності