Кількість назв: 940
  1.2. Фізіолого-гігієнічні основи раціонального харчування
  1.2.1. Значення білків в харчуванні
  1.2.2. Жири та жирні кислоти як необхідний компонент харчування
  1.2.3. Енергетична складова харчування (вуглеводи)
  1.2.4. Харчові продукти як джерело вітамінів – незамінних компонентів раціону
  1.2.5. Значення мінеральних речовин в харчуванні
  1.2.6. Новітні підходи визначення ролі баластних речовин (харчових волокон) у харчуванні
  1.2.7. Питний режим як фактор формування здоров’я людини
  1.2.8. Значення холестерину в раціональному харчуванні
  1.2.9. Гальмування окисних перетворень антиоксидантами
  1.3. Вплив харчування на здоров’я людини
  1.4. Роль у оздоровленні інших сторін життєдіяльності людини
  Висновок до розділу 1
  РОЗДІЛ 2. ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕНЬ РЕЖИМУ ХАРЧУВАННЯ ЖИТЕЛІВ СУЧАСНИХ МІСТ
  2.1. Організація і методи інструментальних досліджень
  2.1.1. Метод «Діаграма Ісікава»
  2.1.2. Метод «Діаграма Парето»
  2.1.3. Метод «Дельфі»
  2.1.4. Метод «Стрілочна діаграма» (Діаграма Ганта)
  2.2. Методи дослідження збалансованості раціонів
  2.2.1. Дослідження масової частки білків
  2.2.2. Визначення вмісту жиру
  2.2.3. Визначення вуглеводів
  2.2.4. Розрахунок калорійності страв
  РОЗДІЛ 3. ОБҐРУНТУВАННЯ РАЦІОНІВ ЗДОРОВОГО ХАРЧУВАННЯ
  3.1. Аналіз впливу різних чинників на здоров’я жителів сучасного міста
  3.2. Вплив раціонального харчування на здоров’я нації
  3.3. Чинники, що впливають на якісне харчування
  3.4. Принципи раціонального харчування
  3.5. Продукти в раціональному харчуванні
  3.5.1. Значення м’яса в раціональному харчуванні
  3.5.2. Значення риби в раціональному харчуванні
  3.5.3. Значення яєць в раціональному харчуванні
  3.5.4. Значення цукру та цукрозамінників в раціональному харчуванні
  3.5.5. Значення солі в раціональному харчуванні
  3.5.6. Значення молока і молочних продуктів в раціональному харчуванні
  3.5.7. Значення горіхів в раціональному харчуванні
  3.5.8. Значення овочів та фруктів в раціональному харчуванні
  3.6. Організація раціонального харчування
  3.7. Збалансоване харчування – основа здоров’я населення
  3.8. Аналіз факторів, що впливають на засвоювання їжі
  3.9. Добовий ритм засвоєння їжі
  3.10. Особливості раціонального харчування дітей і підлітків
  Висновок до розділу 3
  РОЗДІЛ 4. ОБҐРУНТУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО МЕНЮ ДЛЯ ЖИТЕЛІВ СУЧАСНОГО МІСТА
  4.1. Напрямки забезпечення продуктової корзини корисними продуктами
  4.2. Основи розробки меню для раціонального харчування
  4.3. Кейтеринг – як сучасний метод обслуговування клієнтів
  4.3.1. Аналіз світового ринку кейтерингу
  4.3.2. Кейтерінг у сфері громадського харчування в цілому
  4.3.3. Види кейтерингу
  4.4. Розробка рецептур страв раціонального меню
  4.5. Детальне планування оптимальних термінів приготування продуктових пакетів
  Висновок до розділу 4
  РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
  ДОДАТКИ
  Додаток А. Тижневе меню за сезонами
  Додаток Б. Меню на тиждень
  Додаток В. Продуктові пакети
  Додаток Г. Мережева діаграма продуктових пакетів
  Додаток Д. Сировина відомість продуктових пакетів
  Додаток Е. Вплив аліментарного чиннику на діяльність основних систем організму людини
  Додаток Є. Принципи харчування при цукровому діабеті
  Додаток Ж. Принципи харчування при захворюваннях зору
  Додаток З. Принципи харчування при захворюваннях нервової системи
  Додаток И. Принципи дитячого харчування
  Додаток І. Шляхи покращення якості харчування
  Додаток К. Витяг з Методичних рекомендацій для лікарів загальної практики – сімейної медицини з приводу консультування пацієнтів щодо основних засад здорового харчування

  Здорове харчування: практичні рекомендації