Кількість назв: 940
  І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ІНЖИНІРИНГУ У РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ
  Розділ 1. ВСТУП ДО ІНЖИНІРИНГУ
  1.1. Форми інженерної діяльності
  1.2. Основні терміни і поняття
  1.3. Основні характеристики інжинірингу
  1.4. Методичні підходи до інжинірингу
  1.5. Надання інжинірингових послуг
  Контрольні запитання
  Розділ 2. ПРОЕКТНИЙ МЕТОД В ІНЖИНІРИНГУ
  2.1. Проекти в інжинірингу у ресторанному бізнесі
  2.2. Життєвий цикл реалізації проектів
  2.3. Процеси управління проектами
  2.4. Порівняння типового циклу управління і процесів управління проектом
  2.5. Системи мультипроектного управління
  Контрольні запитання
  Розділ 3. СТВОРЕННЯ ОБ’ЄКТІВ ІНФРАСТРУКТУРИ У РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ
  3.1. Компоненти інжинірингу
  3.2. Моделі відповідальності інжинірингу
  3.3. Еволюція вимог до виконавця підрядних робіт
  3.4. Консультаційний інжиніринг
  3.5. Технологічний інжиніринг
  3.6. Будівельний інжиніринг
  3.7. Організаційно-управлінський інжиніринг
  Контрольні запитання
  Розділ 4. ОСОБЛИВОСТІ ІНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЕКТІВ
  4.1. Особливості інфраструктурних проектів і схем проектного фінансування
  4.2. Учасники інфраструктурних проектів
  4.3. Стратегічні цілі інфраструктурних проектів
  4.4. Цілі і мотиви ініціаторів проекту
  4.5. Цілі і мотиви інвесторів
  4.6. Цілі і мотиви кредиторів
  4.7. Цілі і мотиви підрядників і всіх учасників
  Контрольні запитання
  Розділ 5. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ НАДАННЯ ІНЖИНІРИНГОВИХ ПОСЛУГ
  5.1. Міжнародна торгівля інжиніринговими послугами
  5.2. Міжнародний ринок інжинірингових технологій
  5.3. Фінансові умови надання інжинірингових послуг
  5.4. Міжнародний науково-технологічний обмін
  5.5. Нормативно-правова база міжнародного обміну технологій
  5.6. Особливості розвитку інжинірингових послуг в Україні
  Контрольні запитання
  ІІ. ПРОЕКТУВАННЯ ІНЖЕНЕРНИХ СИСТЕМ ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
  Розділ 6. ІНЖИНІРИНГ СИСТЕМ ОПАЛЕННЯ ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
  6.1. Основи будівельної теплотехніки
  6.1.1. Мікрокліматичні параметри для закладів ресторанного господарства
  6.2. Методика розрахунку системи опалення
  6.3. Класифікація систем опалення
  6.3.1. Системи водяного опалення
  6.3.2. Системи парового опалення
  6.3.3. Системи повітряного опалення
  6.3.4. Системи вогнеповітряного опалення
  6.3.5. Системи електричного опалення
  6.3.6. Системи панельно-променевого опалення
  6.3.7. Комбіновані системи опалення
  6.4. Основне устаткування систем опалення
  6.4.1. Опалювальні прилади
  6.4.2. Трубопроводи та арматура
  6.4.3. Терморегулятори
  6.4.4. Розширювальний бак
  6.5. Вимоги, які пред’являються до систем опалення
  Контрольні запитання
  Розділ 7. ІНЖИНІРИНГ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦІЇ ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
  7.1. Методика розрахунку системи вентиляції
  7.1.1. Розрахунок шкідливостей, що виділяються у торговому залі
  7.1.2. Розрахунок шкідливостей, що виділяються у гарячому цеху
  7.1.3. Розрахунок повітрообмінів для видалення шкідливостей
  7.1.4. Розрахунок вентиляційного обладнання
  7.1.5. Визначення річних витрат теплоти на вентиляцію
  7.2. Класифікація систем вентиляції
  7.2.1. Системи з природною і механічною вентиляцією
  7.2.2. Системи з припливною і витяжною вентиляцією
  7.2.3. Системи з місцевою і загальноо6мінною вентиляцією
  7.3. Основне устаткування систем вентиляції
  Контрольні запитання
  Розділ 8. ІНЖИНІРИНГ СИСТЕМ КОНДИЦІОНУВАННЯ ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
  8.1. Методика розрахунку системи кондиціонування
  8.1.1. Принципи роботи холодильної машини
  8.2. Класифікація систем кондиціонування
  8.2.1. Системи прямоточні і рециркуляційні
  8.2.2. Системи центральні і місцеві
  8.2.3. Системи кондиціонування повітря різної міри автономності
  8.2.4. Системи кондиціонування повітря з агрегатними і неагрегатними кондиціонерами
  8.3. Основне устаткування систем кондиціонування
  8.4. Вимоги, які пред’являються до систем вентиляції та кондиціонування повітря
  Контрольні запитання
  Розділ 9. ІНЖИНІРИНГ СИСТЕМ ВОДОПОСТАЧАННЯ ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
  9.1. Методика розрахунку внутрішніх водопроводів
  9.2. Внутрішній водопровід будівель
  9.2.1. Господарсько-питний водопровід
  9.2.2. Протипожежний водопровід
  9.2.3. Виробничий водопровід
  9.2.4. Гарячий водопровід
  Контрольні запитання
  Розділ 10. ІНЖИНІРИНГ СИСТЕМ КАНАЛІЗАЦІЇ ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
  10.1. Методика розрахунку внутрішньої каналізації
  10.2. Внутрішня каналізація будівель
  10.2.1. Побутова каналізація
  10.2.2. Дощова каналізація
  10.2.3. Виробнича каналізація
  Контрольні запитання
  САМОСТІЙНА РОБОТА ЗДОБУВАЧІВ
  ГЛОСАРІЙ
  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
  ДОДАТКИ
  ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

  Інжиніринг у ресторанному бізнесі