Кількість назв: 965
  1.2 Вимоги до забезпечення охорони праці в структурі соціальної відповідальності
  1.3 Законодавча основа Євросоюзу (ЄС) з питань охорони праці
  1.4 Основні Конвенції МОП в галузі охорони праці
  1.5 Міжнародне співробітництво в галузі охорони праці
  Контрольні питання
  Перелік використаних літературних джерел
  2. ОСНОВНІ ЗАКОНОДАВЧІ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ В ГАЛУЗІ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА І ТОРГІВЛІ
  Контрольні питання
  Перелік використаних літературних джерел
  3. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ В ГАЛУЗІ ТОРГІВЛІ ТА ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА НА ОСНОВІ МІЖНАРОДНОГО СТАНДАРТУ OHSAS 18001:2007
  3.1 Побудова СУОП та забезпечення її функціонування в організації
  3.1.1. Побудова СУОП
  3.1.2. Забезпечення функціонування СУОП на підприємстві
  3.2 Елементи системи управління охороною праці, міжнародний стандарт OHSAS 18001:2007
  3.2.1. Елементи системи управління охороною праці
  3.2.2 Міжнародний стандарт OHSAS 18001:2007
  3.3 Галузеві системи управління охороною праці. Мета тапринципи функціонування. Організаційна та функціональна структури СУОПГ
  3.4 Регіональні системи управління охороною праці, мета, принципи та основні функції. Служби охорони праці місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування
  Контрольні питання
  Перелік використаних літературних джерел
  4. ТРАВМАТИЗМ ТА ПРОФЕСІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ В ГАЛУЗІ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА. РОЗСЛІДУВАННЯ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ
  4.1 Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві
  4.2 Розслідування та облік професійних захворювань
  4.3 Розслідування та облік аварій
  4.4 Особливості розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру
  4.5 Основні причини виробничих травм та професійних захворювань в галузі
  4.6 Основні заходи щодо профілактики травматизму та професійної захворюваності
  Контрольні питання
  Перелік використаних літературних джерел
  5. ОСОБЛИВОСТІ ВИРІШЕННЯ ПИТАНЬ З ОХОРОНИ ПРАЦІ В ГАЛУЗІ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
  5.1 Аналіз умов праці в галузі за показниками шкідливості та небезпечності чинників виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу
  5.2 Загальні вимоги безпеки. Вимоги безпеки під час експлуатації основного технологічного обладнання. Вимоги безпеки до розміщення обладнання та утримання робочих місць
  5.2.1. Загальні вимоги безпеки
  5.2.2. Вимоги безпеки під час експлуатації основного технологічного обладнання
  5.2.3. Вимоги безпеки до розміщення обладнання та утримання робочих місць
  5.3 Вимоги до засобів індивідуального захисту
  5.4 Особливості заходів електробезпеки на підприємствах галузі
  5.5 Вимоги безпеки до виробничих і допоміжних приміщень. Утримання території підприємств галузі. Особливості охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт. Вимоги безпеки праці під час експлуатації систем опалення, вентиляції і кондиціювання повітря
  5.5.1. Вимоги безпеки до виробничих і допоміжних приміщень
  5.5.2. Утримання території підприємств галузі
  5.5.3. Особливості охорони праці під час вантажно-розванта¬жувальних робіт
  5.5.4. Вимоги безпеки праці під час експлуатації систем опалення, вентиляції і кондиціювання повітря
  5.6 Вимоги до працівників певних категорій і порядок допуску їх до роботи
  5.7 Санітарно-гігієнічні умови праці в галузі. Шкідливі хімічні речовини, біологічні чинники, виробничий пил. Вібрація, шум Виробничі випромінювання. Мікроклімат робочої зони. Освітлення
  5.7.1. Санітарно-гігієнічні умови праці в галузі
  5.7.2. Шкідливі хімічні речовини, біологічні чинники, виробничий пил
  5.7.3. Вібрація, шум
  5.7.4. Виробничі випромінювання
  5.7.5. Мікроклімат робочої зони
  5.7.6. Освітлення
  5.8 Важкість та напруженість праці
  Контрольні питання
  Перелік використаних літературних джерел
  6. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ПРАЦІ В НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
  6.1 Програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища
  6.2 Огляд наукових проблем в галузі охорони праці у ресторанному господарстві і торгівлі
  Контрольні питання
  Перелік використаних літературних джерел
  7. ОСНОВНІ ЗАХОДИ ПОЖЕЖНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ В ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
  7.1 Класифікація приміщень щодо вибухопожежної і пожежної небезпеки. Класи виробничих та складських приміщень по вибуховій та пожежній небезпеці
  7.2 Вогнестійкість будівельних конструкцій і матеріалів
  7.3 Обмеження поширення пожежі та забезпечення безпечної евакуації людей
  7.4 Пожежна безпека технологічного устаткування, електро¬обладнання, систем опалення, вентиляції
  7.5 Вимоги пожежної безпеки щодо підприємств торгівлі та закладів ресторанного господарства з урахуванням особливостей технологічного процесу
  7.6 Державний пожежний нагляд
  7.7 Організаційно-технічні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки
  7.8 Пожежна сигналізація і зв'язок
  7.9 Засоби гасіння пожеж
  Контрольні питання
  Перелік використаних літературних джерел
  8. ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД І ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА СТАНОМ ОХОРОНИ ПРАЦІ
  8.1 Органи державного нагляду за охороною праці
  8.2 Види та основні параметри проведення наглядових заходів
  Контрольні питання
  Перелік використаних літературних джерел
  9. СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ ТА ПРОФЕСІЙНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ НА ВИРОБНИЦТВІ
  9.1 Завдання страхування від нещасного випадку
  9.2 Фонд соціального страхування від нещасних випадків
  9.3 Страхові внески та страхові виплати
  Контрольні питання
  Перелік використаних літературних джерел
  ТЕСТИ
  ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

  Охорона праці в галузі. Ресторанне господарство та торгівля