Кількість назв: 940
  Розділ 1. Морфологія, способи розмноження та систематика прокаріот
  Положення мікроорганізмів у живому світі
  Морфологічні типи бактеріальних клітин
  Ультраструктура бактеріальної клітини
  Рухливість бактерій
  Форми спокою бактерій
  Розмноження бактерій
  Систематика прокаріот
  Розділ 2. Морфологія, способи розмноження та систематика міцеліальних грибів
  Загальна характеристика грибів
  Загальна характеристика мікроміцетів
  Загальна будова грибів
  Розмноження мікроміцетів
  Систематика мікроміцетів
  Розділ 3. Морфологія та будова клітин дріжджів
  Способи розмноження дріжджів
  Класифікація дріжджів
  Розділ 4. Неклітинні інфекційні агенти: віруси, віроїди, пріони
  Віруси
  Хімічний склад і життєдіяльність вірусів
  Репродукція вірусів
  Систематика вірусів
  Віроїди та пріони
  Розділ 5. Живлення та обмін речовин мікроорганізмів
  Хімічний склад клітин мікроорганізмів
  Харчові потреби мікроорганізмів
  Механізми транспорту речовин до мікробної клітини
  Типи обміну речовин у мікроорганізмів
  Конструктивний метаболізм
  Енергетичний метаболізм
  Розділ 6. Біологічно активні речовини мікроорганізмів
  Антибіотики
  Мікотоксини
  Ферменти
  Вітаміни
  Білки та білково-вітамінні комплекси
  Ліпіди
  Розділ 7. Культивування, ріст та розмноження мікроорганізмів
  Ріст та розмноження мікроорганізмів
  Поживні середовища
  Чисті культури мікроорганізмів. Методи виділення та ідентифікація
  Розділ 8. Основні поняття генетики бактерій
  Розділ 9. Участь мікроорганізмів у кругообігу речовин у природі
  Перетворення азоту мікроорганізмами
  Кругообіг вуглецю
  Розділ 10. Вплив факторів зовнішнього середовища на життєдіяльність мікроорганізмів
  Фізичні фактори
  Фізико-хімічні фактори
  Хімічні фактори
  Біологічні фактори
  Розділ 11. Патогенні мікроорганізми та аліментарні захворювання
  Нормальна мікробіота людини
  Патогенні мікроорганізми
  Умовно-патогенні мікроорганізми
  Інфекційний процес
  Поняття про імунітет. Види імунітету
  Аліментарні захворювання
  Харчові інфекції
  Харчові отруєння
  Харчові токсикоінфекції
  Харчові інтоксикації
  Розділ 12. Мікробіологічний контроль і санітарно-гігієнічні заходи на підприємствах харчової промисловості та в закладах ресторанного господарства
  Основи мікробіологічного контролю виробництва харчових продуктів
  Санітарно-гігієнічні показники
  Санітарно-показові (індикаторні) мікроорганізми
  Санітарно-гігієнічні заходи на підприємствах харчової промисловості та в закладах ресторанного господарства
  Контроль санітарно-гігієнічного стану харчових виробництв
  Контроль сировини, напівфабрикатів і готової продукції
  Розділ 13. Екологія мікроорганізмів
  Взаємовідносини між мікроорганізмами
  Поширення мікроорганізмів у біосфері
  Охорона навколишнього середовища на підприємствах харчової промисловості
  Розділ 14. Промислове використання мікроорганізмів
  Основні принципи мікробіологічних виробництв
  Виробництво продуктів із пробіотичними та пребіотичними властивостями
  Мікробіологічний синтез вітамінів
  Мікробіологічне виробництво ферментів
  Іммобілізовані ферменти
  Виробництво спиртів і ацетону
  Мікробіологічне виробництво амінокислот
  Мікробіологічне виробництво похідних нуклеотидів і коферментів
  Мікробіологічний синтез ліпідів
  Мікробіологічний синтез органічних кислот
  Виробництво білкових концентратів
  Виробництво пекарських і медичних дріжджів
  Рекомендована література
  Словник термінів

  Технічна мікробіологія