Кількість назв: 944
  1.3. Нові принципи агрегатування с.-г. техніки
  Контрольні питання:
  РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ АГРЕГАТІВ
  2.1 Основні компонувальні схеми мобільних енергетичних засобів
  2.2 Перспективний напрямок створення комбінованих і широкозахватних МТА
  2.3 Особливості агрегатування фронтальних знарядь
  Контрольні питання:
  РОЗДІЛ 3. ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ МАШИН/ЗНАРЯДЬ ЗІ ЗЧІПКАМИ
  3.1 Види зчіпок і їх призначення
  3.2 Вплив зчіпок на кінематичні параметри МТА
  3.3 Особливості агрегатування мобільних енергетичних засобів із причіпними та напівнавісними зчіпками
  Контрольні питання:
  РОЗДІЛ 4. ОЦІНКА ТЯГОВО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ АГРЕГАТІВ
  4.1 Шляхи підвищення продуктивності роботи СГА/МТА
  4.2 Проблеми баластування мобільних енергетичних засобів
  4.3 Основні напрями ефективного використання енергонасичених мобільних енергетичних засобів
  4.4 Проблема компромісу між тягово-енергетичними показниками мобільних енергетичних засобів і буксуванням
  4.5 Вибір коефіцієнта кінематичної невідповідності в приводі ходової системи колісного мобільного енергетичного засобу
  4.6 Комплектування СГА/МТА з використанням тягових і тягово-динамічних характеристик мобільних енергетичних засобів
  4.7 Перспективи використання мобільних енергетичних засобів з двигунами постійної потужності
  Контрольні питання:
  РОЗДІЛ 5. ПРОБЛЕМИ АГРЕГАТУВАННЯ ПЛУГІВ
  5.1 Взаємозв’язок конструктивних параметрів мобільного енергетичного засобу з конструктивними параметрами плуга. Вибір схеми приєднання плуга до енергетичного засобу
  5.2 Шляхи зменшення енергетичних витрат на оранці
  5.3 Перспективи агрегатування оборотних плугів
  5.4 Вплив схеми та параметрів орного МТА на характер зміни вертикальних реакцій на мостах енергетичного засобу
  Контрольні питання
  РОЗДІЛ 6. ТЕХНОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ МОБІЛЬНИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ І МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ТЕХНОЛОГІЧНОГО РІВНЯ
  6.1 Актуальність питання. Предмет вивчення
  6.2 Взаємозв’язок технологічних властивостей і технічних параметрів трактора
  6.3 Показник технологічного рівня
  6.4 Методика розрахунку показника технологічного рівня
  Контрольні питання
  РОЗДІЛ 7. ОЦІНКА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ УНІВЕРСАЛЬНОСТІ МОБІЛЬНИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ
  7.1 Показник технологічної універсальності та методика його обчислення
  7.2 Визначення показника ефективного використання нергетичного засобу в складі начіпних комбінованих агрегатів
  7.3 Визначення показника ефективного використання мобільного енергетичного засобу на ґрунтообробних операціях
  7.4 Визначення показника ефективного використання мобільного енергетичного засобу на міжрядній обробці просапних культур
  7.5 Визначення показника ефективного використання мобільного енергетичного засобу на збиральних роботах
  7.6 Визначення показника ефективного використання мобільного енергетичного засобу на транспортних роботах
  Контрольні питання
  РОЗДІЛ 8. ОЦІНКА ПОКАЗНИКА АГРОТЕХНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ МОБІЛЬНИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ
  8.1 Структура показника агротехнічних властивостей
  8.2 Методика розрахунку показника агротехнічних властивостей
  Контрольні питання
  РОЗДІЛ 9. ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ ПРОДУКТИВНОСТІ МОБІЛЬНИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ І ВАРТОСТІ ВИКОНАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ
  9.1 Методика оцінки показника продуктивності мобільних енергетичних засобів
  9.2 Методика оцінки показника вартості виконання технологічних операцій
  Контрольні питання
  ЛІТЕРАТУРА

  Використання техніки в агропромисловому комплексі