Кількість назв: 940
  1.2. Основні поняття і принципи національної стандартизації
  1.3. Завдання дизайн-ергономічної стандартизації
  1.4. Практика вітчизняної стандартизації в дизайні та ергономіці
  1.5. Гармонізація з міжнародними та європейськими стандартами
  1.6. Характеристика чинного фонду стандартів з дизайну та ергономіки
  РОЗДІЛ 2. СКЛАД І ЗМІСТ ДИЗАЙН-ЕРГОНОМІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
  2.1. Загальні положення
  2.2. Склад дизайн-ергономічної документації
  2.3. Дизайн-ергономічні документи
  2.4. Графічні документи дизайн-ергономічного проекту
  РОЗДІЛ 3. ПРАВИЛА ВИКОНАННЯ ДИЗАЙН-ЕРГОНОМІЧНИХ РОБІТ
  3.1. Загальні положення
  3.2. Правила виконання науково-дослідних робіт у сфері дизайну та ергономіки
  3.3. Правила виконання дизайн-ергономічного проекту
  3.3. Правила виконання дизайн-ергономічного проекту
  3.4. Правила надання дизайн-ергономічної консультації
  3.5. Правила виконання дизайн-ергономічного оцінювання
  РОЗДІЛ 4. ДИЗАЙН-ЕРГОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ
  4.1. Класифікація дизайн-ергономічних показників
  4.2. Типова номенклатура дизайн-ергономічних показників
  4.3. Розгорнута номенклатура дизайн-ергономічних показників
  4.4. Конкретна номенклатура дизайн-ергономічних показників
  4.5. Розроблення розгорнутої номенклатури дизайн-ергономічних показників
  4.6. Розроблення конкретної номенклатури дизайн-ергономічних показників
  РОЗДІЛ 5. ВИМОГИ ДИЗАЙНУ І ЕРГОНОМІКИ ДО ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
  5.1. Загальні положення
  5.2. Номенклатура вимог ергономіки
  5.3. Номенклатура дизайнерських вимог до зовнішньої будови виробів
  5.4 Порядок вибору складу вимог дизайну та ергономіки
  РОЗДІЛ 6. ДИЗАЙН-ЕРГОНОМІЧНА ЕКСПЕРТИЗА ЯКОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ВИРОБІВ
  6.1. Принципи та методи оцінювання дизайн-ергономічних показників якості промислових виробів
  6.2. Структура дизайн-ергономічної експертизи
  6.3. Практика дизайн-ергономічної експертизи
  РОЗДІЛ 7. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ДИЗАЙНЕРСЬКОЇ СТАНДАРТИЗАЦІЇ
  ТА ВАРТОСТІ ДИЗАЙН-ЕРГОНОМІЧНИХ РОБІТ
  8.1. Загальні положення
  8.2. Трудомісткість виконання дизайн-ергономічного проекту промис- лових виробів
  8.3. Трудомісткість розроблення об’єктів графічного дизайну
  8.4. Трудомісткість розроблення упаковки
  8.5. Трудомісткість дизайн-ергономічного розроблення об’єктів середовища
  8.6. Трудомісткість розроблення веб-сайтів
  8.7. Трудомісткість виконання основних супровідних робіт
  8.8. Трудомісткість виконання дизайн-ергономічної експертизи
  8.9. Розрахунок вартості дизайн-ергономічних робіт
  ПІСЛЯМОВА
  БІБЛІОГРАФІЯ
  ДОДАТОК 1. НОРМАТИВИ ТРУДОМІСТКОСТІ ДИЗАЙН-ЕРГОНОМІЧНИХ РОБІТ
  ДОДАТОК 2. ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ СТАНДАРТІВ З ДИЗАЙНУ ТА ЕРГОНОМІКИ
  ОСНОВНІ СКОРОЧЕННЯ
  ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

  Стандартизація в дизайнерській діяльності