Кількість назв: 965
  1.2. Яких компетентностей вимагає від фахівця нова економіка?
  1.3. Сучасні вимоги до компетентностей фахівців
  2. НАВЧАННЯ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ
  2.1. Що зумовлює необхідність вчитися людині впродовж життя?
  2.2. Професії близького майбутнього
  2.3. Формування професійних компетентностей фахівця у сучасних умовах
  3. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
  3.1. Види і форми освіти
  3.2. Освіта дорослих
  3.3. Які знання кращі: спеціальні чи універсальні?
  3.4. Інновації в освітньому процесі
  4. ОРГАНІЗАЦІЯ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ
  4.1. Програми і форми навчання
  4.2. Платформи неформальної освіти
  4.3. Методи і технології навчання
  5. РЕЗУЛЬТАТИ НЕФОРМАЛЬНОГО НАВЧАННЯ
  5.1. Менеджмент якості і результатів неформальної освіти
  5.2. Поради «бувалих»
  КОРИСНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ
  ДОДАТОК
  Зміст основних компетенцій фахівця (поняття, визначення, тлумачення)

  Неформальна освіта