Кількість назв: 940
  ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
  ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПОТОЧНОГО
  ТЕМА «ПОВІДОМЛЕННЯ» (РОБОТА З ТЕКСТОМ)
  ТЕМА «АНОТАЦІЯ»
  ТЕМА «РЕФЕРАТ»
  ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ І ВМІНЬ
  ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ І ВМІНЬ
  ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ І ВМІНЬ
  Шкала оцінювання
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  Українська мова як іноземна (анотування та реферування наукових текстів, монологічне висловлювання)