Кількість назв: 965
  I. Теоретико-методологiчна i джерельна основа дослiдження
  1.1. Гуманітарно-гуманістична єдність освітніх філософсько-наукових стратегій
  1.2. Наука в контексті методико-методологічних трансформацій філософсько-наукової освіти
  II. Гуманістичні аспекти комплементарності громадянсько-освітнього та філософсько-наукового спрямувань педагогічного процесу
  2.1. Релевантність еволюції громадянсько-гуманістичних ідей та соціокультурної цінності науки
  2.1.1. Історико-філософські рецепції концептів громадянського гуманізму в українській філософії
  2.1.2. Соціокультурні виміри генезису науки ХХ – початку ХХІ ст
  ІІІ. Соціокультурні трансформації філософсько-наукових пріоритетів постмодерну
  3.1. Імперативи інтелектуальної гідності національної людини
  3.2. Ідейно-національна основа інтелектуальних потреб: навчально-виховний ракурс
  3.3. Постмодерністські інтелектуально-духовні цінності
  ІV. Філософсько-наукові рецепції науково-дослідницької діяльності
  V. Науковий світогляд вченого і наукове дослідження
  5.1. Образ вченого в структурі пошуку філософсько-наукової підготовки
  5.2. Евристичність змісту світогляду науковця
  5.3. Гуманітаризація інтелектуальної праці
  5.4. Моральна відповідальність і зобов’язальність науковця
  VІ. Освоєння й розуміння наукового тексту
  6.1. Науковий текст: статус, особливості формування
  6.2. Читання: філософсько-науковий потенціал спілкування з текстом
  6.3. Культура читання: інтенціональність перепрочитання історичного досвіду ролі читання
  VІІ. Навчально-освітні альтернативи філософії науки сучасним викликам
  7.1. Освітньо-дисциплінарний потенціал філософсько-наукових знань
  7.2. Комунікативні інтенції наукового пізнання та філософсько-наукової освіти: гуманітарні засади
  7.3. Наукова культура — гуманізм практичної спрямованості філософсько-наукової компетентності
  7.4. Дослідництво студентів — поєднання активізації та гуманізації навчально-виховного процесу
  VІІІ. Гуманітарно-інтелектуальні конотації філософсько-наукової освіти
  8.1. Онтологія життєвого досвіду: концептуалізація «свідомого життя» постсучасності
  8.2. Педагогічні інтенції особистісно-творчого потенціалу філософії науки
  8.2.1. Компетентності цілісності духовного світу
  8.2.2. Спрямованості діалектики «душевне-духовне»
  8.2.3. Душевна праця і антропологеми духовності діяльності як способу буття людини інформаційного суспільства
  ІХ. Філософсько-наукові зманіфестування самоутвердження особистості — ідеал гуманітаризації педагогічного процесу
  Висновки, пропозиції, перспективи
  Список використаних джерел та літератури

  Філософія науки: гуманітарно-педагогічний синтез