Кількість назв: 940
  1.2 Функції, основні принципи та структурні елементи комерційної діяльності
  1.3 Предмет і завдання курсу «Комерційна діяльність»
  1.4 Методологічний арсенал дослідження процесів комерційної діяльності. Зв’язок курсу з суміжними дисциплінами
  2. Суб’єкти та об’єкти комерційної діяльності
  2.1 Підприємство як суб’єкт комерційної діяльності
  2.2 Загальна характеристика виробничих підприємств
  2.3 Характеристика підприємств роздрібної торгівлі. Торговельні мережі на ринку товарів та послуг
  2.4. Підприємства оптової торгівлі: функції та класифікація
  2.5 Посередники у комерційній діяльності
  2.6 Характеристика об’єктів комерційної діяльності
  3. Товарний ринок як сфера комерційної діяльності
  3.1 Поняттята характеристика товарного ринку
  3.2 Ринкова інфраструктура та її характеристика
  3.3 Маркетингові дослідження ринку - початкова фаза комерційної діяльності
  3.4 Ринкові чинники впливу на ефективність комерційної діяльності підприємств
  4. Організація господарських зв’язків у комерційній діяльності
  4.1 Суть та характер господарських зв’язків у торгівлі, чинники, що їх формують
  4.2 Система, структура та класифікація господарських зв’язків в умовах ринку
  4.3 Порядок регулювання господарських зв’язків
  4.4 Прямі господарські зв’язки у сфері торгівлі
  5. Особливості роботи комерсанта у процесі комерційних перемовин
  5.1 Організаційна складова комерційних перемовин
  5.2 Особливості організації комерційних перемовин з іноземними партнерами
  5.3 Характеристика підготовчого періоду
  5.4 Психологічна складова процесу перемовин
  5.5 Тактика проведення коротко- та довгострокових перемовин
  6. Закупівельна робота як складова комерційної діяльності
  6.1 Сутність, роль та структура закупівельної роботи
  6.2 Методи, способи та прийоми вивчення купівельного попиту
  6.3 Планування закупівель товарів
  6.4 Джерела постачання та постачальники товарів
  6.5 Економічне обґрунтування обсягу та структури партій товару, що закуповуються
  6.6 Способи оптових закупівель товарів
  7. Особливості комерційної діяльності на товарній біржі
  7.1. Товарні біржі: їх класифікація і функції
  7.2 Порядок ведення торгів на товарній біржі
  7.3 Комерційне забезпечення біржових угод та операцій
  7.4 Біржова мова жестів та біржовий жаргон
  8. Комерційна робота на ярмарках, виставках, аукціонах і тендерах
  8.1 Організація роботи оптової ярмарки та виставки-продажу
  8.2 Комерційна робота на аукціонах
  8.3 Комерційна робота на тендерах
  9. Комерційна діяльність підприємств щодо організації продажу товарів
  9.1 Класична структура процесу оптового продажу товарів
  9.2 Форми та методи оптового продажу товарів
  9.3 Дрібнооптовий продаж товарів
  9.4 Класична структура процесу роздрібного продажу товарів
  9.5 Характеристика основних методів роздрібного продажу товарів
  10. Електронна комерція як сучасний засіб комерційної діяльності
  10.1 Поняття про е-комерцію. Її значення для торговельних підприємств та покупців
  10.2 Техніко-технологічна складова е-комерції
  10.3 Характеристика основних форм е-комерції
  10.4 Проблеми розвитку е-комерції в Україні
  11. Логістичні операції в процесі товаропостачання
  11.1 Логістичні функції та логістичні системи
  11.2 Управління матеріальними, фінансовими та інформаційними потоками підприємств
  11.3 Управління товарними запасами. Логістичні підходи до управління товарними запасами
  11.4 Форми і методи товаропостачання підприємств
  11.5 Маркетингові стратегії просування товарів
  12. Комерційні операції в процесі формування асортименту і управління товарними запасами
  12.1 Поняття про товарний асортимент і номенклатуру товарів
  12.2 Комерційна діяльність з формування асортиментних моделей
  12.3 Регулювання асортименту товарів в торгівлі
  12.4 Сутність та зміст асортиментної політики
  13. Рекламно-інформаційна складова комерційної діяльності
  13.1 Суть та основні функції реклами
  13.2 Організація та планування рекламної роботи підприємства
  13.3 Поняття про ефективність реклами. Методи її визначення
  13.4 Інформаційна складова комерційної діяльності підприємства
  14. Комерційні ризики. Ефективність комерційної діяльності підприємств
  14.1 Поняття про ризики. Методи оцінки комерційних ризиків. Управління комерційними ризиками
  14.2 Система показників та методика визначення ефективності комерційної діяльності
  14.3 Конкурентоспроможність комерційного підприємства
  Глосарій
  Список рекомендованої літератури

  Комерційна діяльність