Кількість назв: 940
  Питання для практичних занять:
  Завдання для практичних занять
  Контрольні запитання самостійної роботи
  Завдання для самостійної роботи
  Тести для контролю знань студентів
  Тема 2. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
  Методичні рекомендації до вивчення теми
  Питання для практичних занять
  Завдання для практичних занять
  Контрольні запитання самостійної роботи:
  Завдання для самостійної роботи
  Тести для контролю знань студентів
  Наскрізна задача
  Тема 3. УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА
  Методичні рекомендації до вивчення теми
  Питання для практичних занять
  Завдання для практичних занять
  Контрольні запитання самостійної роботи:
  Завдання для самостійної роботи
  Тести для контролю знань студентів
  Наскрізна задача
  Тема 4. ВИТРАТИ ПІДПРИЄМСТВА: ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ
  Методичні рекомендації до вивчення теми
  Питання для практичних занять
  Завдання для практичних занять
  Контрольні запитання самостійної роботи:
  Завдання для самостійної роботи
  Тести для контролю знань студентів
  Наскрізна задача
  Тема 5. ОСНОВИ КАЛЬКУЛЮВАННЯ
  Методичні рекомендації до вивчення теми
  Питання для практичних занять
  Завдання для практичних занять
  Контрольні запитання самостійної роботи:
  Завдання для самостійної роботи
  Тести для контролю знань студентів
  Наскрізна задача
  Тема 6. МЕТОДИ ОБЛІКУ ВИТРАТ І КАЛЬКУЛЮВАННЯ
  Методичні рекомендації до вивчення теми
  Питання для практичних занять
  Завдання для практичних занять
  Контрольні запитання самостійної роботи:
  Завдання для самостійної роботи
  Тести для контролю знань студентів
  Наскрізна задача
  Тема 7. ОБЛІК ВИТРАТ ЗА ЕКОНОМІЧНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ ТА СТАТТЯМИ КАЛЬКУЛЯЦІЇ. КОМПЛЕКСНІ ВИТРАТИ
  Методичні рекомендації до вивчення теми
  Питання для практичних занять
  Завдання для практичних занять
  Контрольні запитання самостійної роботи:
  Завдання для самостійної роботи
  Тести для контролю знань студентів
  Наскрізна задача
  ТЕМА 8. УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК НАКЛАДНИХ ВИТРАТ
  Методичні рекомендації до вивчення теми
  Питання для практичних занять
  Завдання для практичних занять
  Контрольні запитання самостійної роботи:
  Завдання для самостійної роботи
  Тести для контролю знань студентів
  Наскрізна задача
  Тема 9. УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ДОХОДІВ ТА РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
  Методичні рекомендації до вивчення теми
  Питання для практичних занять
  Завдання для практичних занять
  Контрольні запитання самостійної роботи:
  Завдання для самостійної роботи
  Тести для контролю знань студентів
  Наскрізна задача
  Тема 10. АНАЛІЗ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ВИТРАТ, ОБСЯГУ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИБУТКУ
  Методичні рекомендації до вивчення теми
  Питання для практичних занять
  Завдання для практичних занять
  Контрольні запитання самостійної роботи:
  Завдання для самостійної роботи
  Тести для контролю знань студентів
  Наскрізна задача
  Тема 11. АНАЛІЗ РЕЛЕВАНТНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
  Методичні рекомендації до вивчення теми
  Питання для практичних занять
  Завдання для практичних занять
  Контрольні запитання самостійної роботи:
  Завдання для самостійної роботи
  Тести для контролю знань студентів
  Тема 12. БЮДЖЕТУВАННЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ
  Методичні рекомендації до вивчення теми
  Питання для практичних занять
  Завдання для практичних занять
  Контрольні запитання самостійної роботи
  Завдання для самостійної роботи
  Тести для контролю знань студентів
  Тема 13. ВНУТРІШНЯ БУХГАЛТЕРСЬКА ТА УПРАВЛІНСЬКА ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
  Методичні рекомендації до вивчення теми
  Питання для практичних занять
  Завдання для практичних занять
  Контрольні запитання самостійної роботи
  Завдання для самостійної роботи
  Тести для контролю знань студентів
  Наскрізна задача
  РОЗВ’ЯЗКИ ЗАВДАНЬ

  Управлінський облік. Збірник задач