Кількість назв: 940
  1.2. Теоретико-методологічні основи дослідження
  Висновки до розділу 1
  РОЗДІЛ 2. ВИТОКИ МИСТЕЦТВА ФАРФОРУ-ФАЯНСУ УКРАЇНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. У СВІТЛІ РОЗВИТКУ МАТЕРІАЛЬНОЇ ТА ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ
  2.1. Історико-культурні та мистецькі аспекти розвитку фарфору та фаянсу ХІХ – початку ХХ століття в Україні
  2.2. Стильова еволюція українського класичного фарфору-фаянсу ХІХ – початку ХХ століття
  2. 3. Класифікація, типологія та художні особливості фарфорових і фаянсових виробів XIX – початку ХХ століття
  Висновки до розділу 2
  РОЗДІЛ 3. МИСТЕЦТВОЗНАВЧА ЕКСПЕРТИЗА КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ З ФАРФОРУ ТА ФАЯНСУ
  3.1. Етичні й естетичні проблеми у мистецтвознавчій та експертній діяльності
  3.2. Техніко-технологічна експертиза у дослідженні творів фарфору та фаянсу
  3.3. Атрибуція фарфоро-фаянсових творів з колекцій українських музеїв на прикладі науково-реставраційної практики
  3.4. Методи проведення мистецтвознавчої експертизи фарфоро-фаянсових музейних предметів України на сучасному етапі
  Висновки до розділу 3
  ВИСНОВКИ
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  ДОДАТКИ

  Мистецтвознавча експертиза українського фарфору- фаянсу ХІХ — початку ХХ століття в контексті розвитку художньої культури