Кількість назв: 940
  РОЗДІЛ 1. МЕТОДИЧНІ ВЗАЄМОДІЇ МУЗИКОЗНАВСТВА ТА ПСИХОЛОГІЇ МИСТЕЦТВА
  1.1 Психологічні передумови мистецтвознавчого аналізу: міркування про метод
  1.2 Пізнавальні установки сучасного музикознавства як методичні чинники психології мистецтва
  1.3 Музикознавчі ракурси «психології мистецтва» Л.С. Виготського
  1.4 Психологічні засади музичного мислення та смислові засади музичної мови
  РОЗДІЛ 2. ПРОВІДНІ КАТЕГОРІЇ ПСИХОЛОГІЇ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
  2.1 Категорія духовності та поняття артефакту у психології мистецтва: музикознавчий аспект
  2.2 Інтердисциплінарні тенденції сучасного музикознавства та ноологічна понятійна сфера
  2.3 Трагічне пізнання та катарсис: від естетико-психологічного аналізу до музичної теорії
  2.4 Категорія часу та психологічні аспекти проблеми музичної темпоральности
  РОЗДІЛ 3. СУЧАСНА МУЗИКОЗНАВЧА АНАЛІТИКА ТА ІННОВАЦІЙНИЙ ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО МИСТЕЦТВА
  3.1 Предметні інновації сучасного музикознавства та нові аналітичні парадигми мистецтвознавчого аналізу
  3.2 Інтерпретативний час та мова музики
  3.3 Від явища внутрішньої форми до категорії «внутрішньої людини»
  ВИСНОВКИ
  ЛІТЕРАТУРА

  Психологія мистецтва: сучасні музикознавчі проекції