Кількість назв: 940
  1.1.2. Лабораторна робота №1 Тема: Розв’язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь
  1.1.3. Зразок виконання лабораторної роботи №1
  1.2. Ітераційні методи розв’язання СЛАР
  1.2.1. Ітераційні методи розв’язання СЛАР: метод простої ітерації; метод Зейделя
  1.2.2. Лабораторна робота №2 Тема: Метод Зейделя
  1.2.3. Зразок виконання лабораторної роботи №2
  1.3. Чисельні методи розв’язання нелінійних алгебраїчних та трансцендентних рівнянь
  1.3.1. Метод хорд. Метод дотичних
  1.3.2. Лабораторна робота №3 Тема: Метод хорд та дотичних
  1.3.3. Зразок виконання лабораторної роботи №3
  РОЗДІЛ 2. ІНТЕРПОЛЮВАННЯ ФУНКЦІЙ. МЕТОДИ ОБРОБКИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДАНИХ
  2.1. Інтерполювання функцій
  2.1.1. Інтерполяційні поліноми Лагранжа та Ньютона
  2.1.2. Лабораторна робота №4 Тема: Інтерполяційний поліном Лагранжа
  2.1.3. Зразок виконання лабораторної роботи №4
  2.1.4. Лабораторна робота №5 Тема: Інтерполяційний поліном Ньютона
  2.1.5. Зразок виконання лабораторної роботи №5
  2.2. Кореляційно-регресійний аналіз
  2.2.1. Оцінка параметрів парної лінійної регресії за методом найменших квадратів
  2.2.2. Коефіцієнт кореляці. Перевірка коефіцієнта кореляції за допомогою критерію Ст’юдента
  2.2.3. Зведення нелінійних моделей до лінійних
  2.2.4. Оцінка параметрів множинної лінійної регресійної моделі методом найменших квадратів
  2.2.5. Перевірка вірогідності багатофакторної регресійної моделі
  2.2.6. Лабораторна робота №6 Тема: Парне лінійне рівняння регресії
  2.2.7. Зразок виконання лабораторної роботи №6
  2.2.8. Лабораторна робота №7 Тема: Рівняння множинної лінійної регресії
  2.2.9. Зразок виконання лабораторної роботи №7
  РОЗДІЛ 3. ЧИСЕЛЬНЕ ДИФЕРЕНЦІЮВАННЯ ТА ІНТЕГРУВАННЯ ФУНКЦІЙ
  3.1. Методи чисельного інтегрування функцій
  3.1.1. Квадратурні формули
  3.1.2. Лабораторна робота №8 Тема: Методи чисельного інтегрування функцій. Формули Ньютона–Котеса
  3.1.3. Зразок виконання лабораторної роботи №8
  РОЗДІЛ 4. РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗВИЧАЙНИХ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ ЧИСЕЛЬНИМИ МЕТОДАМИ
  4.1. Метод Ейлера та його модифікації
  4.1.1. Лабораторна робота №9 Тема: Звичайні диференціальні рівняння. Задача Коші. Метод Ейлера
  4.1.2. Зразок виконання лабораторної роботи №9
  4.1.3. Лабораторна робота №10 Тема: Звичайні диференціальні рівняння. Задача Коші. Модифікований метод Ейлера
  4.1.4. Зразок виконання лабораторної роботи №10
  ЛІТЕРАТУРА

  Прикладна математика