Кількість назв: 940
  1.2 Сутність, види та система управління
  1.3 Принципи менеджменту
  Контрольні питання
  РОЗДІЛ 2. Підприємство ресторанного господарства як відкрита соціально-економічна система
  2.1 Ресторанне господарство в умовах ринкових відносин
  2.2 Класифікація та характеристика підприємств ресторанного господарства за організаційно-економічними ознаками
  2.3 Підприємство ресторанного господарства як специфічний об’єкт управління
  2.3.1 Управління підприємствами формату Casual Dinning
  2.3.2 Управління підприємствами формату Fast food
  2.3.3 Управління через договір франчайзинга
  2.4 Зовнішнє та внутрішнє середовище підприємства ресторанного господарства
  2.4.1 Моніторинг та прогноз стану зовнішнього середовища підприємства ресторанного господарства
  2.5 Сучасні тенденції функціонування та розвитку закордонних і вітчизняних підприємств ресторанного господарства
  Контрольні питання
  РОЗДІЛ 3. Функції менеджменту ресторанного господарства
  3.1 Загальна характеристика та класифікація функцій менеджменту. їх роль в управлінні підприємствами ресторанного господарства
  3.2 Планування як загальна функція менеджменту ресторанного господарства
  3.2.1 Суть та методи розробки планів
  3.2.2 Види планування
  3.2.3 Оцінка сильних і слабких сторін на підприємствах ресторанного господарства за допомогою SWOT-аналізу
  3.2.4 Основні поняття та етапи стратегічного планування на підприємствах ресторанного господарства
  3.3 Організаційна діяльність як загальна функція менеджменту
  3.3.1 Владні повноваження, відповідальність і делегування
  3.3.2 Організаційний механізм та структура управління підприємства
  3.3.3 Класифікація організаційних структур управління
  3.3.4 Методи проектування структур управління на підприємствах ресторанного господарства
  3.4 Мотивація як загальна функція менеджменту
  3.5 Контроль як загальна функція менеджменту
  3.5.1 Зміст, види та сутність основних етапів управлінського контролю
  3.5.2 Ефективність функції контролю на підприємствах ресторанного господарства
  3.6 Координація як загальна функція менеджменту
  Контрольні питання
  РОЗДІЛ 4. Методи менеджменту
  4.1 Суть та класифікація методів менеджменту
  4.2 Економічні методи менеджменту
  4.3 Технологічні методи менеджменту
  4.4 Організаційно-розпорядчі методи менеджменту
  4.5 Соціально-психологічні методи менеджменту
  Контрольні питання
  РОЗДІЛ 5. Технологія управління на підприємствах ресторанного господарства
  5.1 Сутність, значення та класифікація управлінських рішень
  5.2 Методи прийняття рішень
  5.3 Організація та контроль виконання рішень
  Контрольні питання
  ЧАСТИНА 2. ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
  РОЗДІЛ 6. Менеджмент бізнес-процесів підприємств ресторанного господарства
  6.1 Бізнес-процеси підприємств ресторанного господарства
  6.2 Управління логістичними процесами
  6.2.1 Логістика постачання ресторанного господарства
  6.2.2 Логістика збуту ресторанного господарства
  6.2.3 Управління складським господарством та запасами
  6.3 Управління виробничими процесами
  6.3.1 Виробнича інфраструктура та основи управління виробництвом підприємств ресторанного господарства
  6.3.2 Оперативне управління виробничими процесами на підприємствах ресторанного господарства
  6.3.3 Характеристика та показники виробничої потужності підприємства ресторанного господарства
  6.3.4 Управління асортиментом і обсягом випуску продукції на підприємстві ресторанного господарства
  6.4 Управління витратами
  6.5 Управління маркетинговою діяльністю підприємства ресторанного господарства
  6.5.1 Організація управління маркетингом
  6.5.2 Процес управління маркетингом
  6.5.3 Маркетинг у системі управління
  6.5.4 Стратегічне управління маркетингом
  6.6 Управління якістю
  6.7 Управління обслуговуючою системою підприємств ресторанного господарства
  6.8 Управління конкурентоспроможністю
  6.8.1 Методи оцінки конкурентоспроможності підприємства ресторанного господарства
  6.9 Управління ефективністю діяльності підприємств ресторанного господарства
  Контрольні питання
  РОЗДІЛ 7. Менеджмент персоналу підприємств ресторанного господарства
  7.1 Персонал як суб’єкт та об’єкт управління
  7.2 Основні функції управління персоналом ресторанного закладу
  7.3 Планування персоналу
  7.4 Підбір персоналу
  7.4.1 Технологія підбору та оцінки персоналу
  7.5 Професійний розвиток і навчання персоналу
  7.6 Мотивація персоналу
  7.7 Посадова інструкція як ефективний інструмент управління персоналом
  7.8 Організація праці персоналу
  7.8.1 Розподіл і кооперація праці на підприємствах ресторанного господарства
  7.8.2 Ефективна організація роботи офіціантів на підприємстві ресторанного господарства
  7.9 Організація праці менеджера
  7.10 Лояльність і неблагодійність персоналу
  Контрольні питання
  РОЗДІЛ 8. Інформація та комунікація в менеджменті підприємств ресторанного господарства
  8.1 Інформація, її види та класифікація
  8.2 Поняття, види та форми комунікації
  8.3 Комунікаційний процес, елементи та етапи процесу
  Контрольні питання
  РОЗДІЛ 9. Застосування систем автоматизації управління підприємствами ресторанного господарства
  9.1 Задачі управління, рішення яких забезпечує автоматизована система управління (АСУ)
  9.2 Автоматизовані системи управління на підприємствах ресторанного господарства
  9.3 Загальна структура автоматизованої структури управління
  9.4 Сучасні технології автоматизації підприємств ресто-ранного господарства
  Контрольні питання
  ЛІТЕРАТУРА

  Менеджмент ресторанного господарства