Кількість назв: 965
  1.2 Особливості застосування біопрепаратів, мікродобрив і стимуляторів росту рослин при вирощуванні соняшника
  1.3 Особливості впливу зміни кліматичних умов на ріст і розвиток рослин соняшнику та елементів технології його вирощування
  РОЗДІЛ 2. ПРИРОДНІ УМОВИ ЗОНИ ПІВДНЯ УКРАЇНИ І МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ
  2.1 Агрокліматичні і погодні умови
  2.2. Матеріал і методика досліджень
  Висновки до розділу 2
  РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ РОСТУ І РОЗВИТКУ РОСЛИН ГІБРИДІВ СОНЯШНИКУ ЗА РІЗНИХ УМОВ ВИРОЩУВАННЯ
  3.1 Динаміка формування густоти стояння рослин соняшника
  3.2 Процес формування надземної біомаси
  3.3 Особливості розвитку кореневої системи залежно від дії препаратів
  3.4 Фотосинтетична діяльність рослин соняшника і особливості формування листової поверхні
  3.5 Фотосинтетичний потенціал і чиста продуктивність фотосинтезу
  3.6 Вміст хлорофілу в листях соняшника та його фракційний склад
  Висновки до розділу 3
  РОЗДІЛ 4. ОСОБЛИВОСТІ ВОДОСПОЖИВАННЯ СОНЯШНИКА ЗА ВИКОРИСТАННЯ БІОПРЕПАРАТІВ
  Висновки до розділу 4
  РОЗДІЛ 5. ФІТОСАНІТАРНИЙ СТАН ПОСІВУ СОНЯШНИКА ЗАЛЕЖНО ВІД ЗАСТОСУВАННЯ БІОПРЕПАРТІВ ТА СТИМУЛЯТОРІВ РОСТУ
  5.1 Ступінь ураження хворобами гібридів соняшника
  5.2 Вплив біопрепаратів на забур’яненість посівів соняшника
  Висновки до розділу 5
  РОЗДІЛ 6. ОСОБЛИВОСТІ АРХІТЕКТОНІКИ ПОСІВІВ СОНЯШНИКА ПРИ ЗАСТОСУВАННІ БІОПРЕПАРАТІВ
  6.1 Довжина стебла
  6.2 Розташування листя за ярусами
  6.3 Освітленість листя різних ярусів
  6.4 Об’ємна маса посіву соняшника
  Висновки до розділу 6
  РОЗДІЛ 7. ПРОДУКТИВНІСТЬ СОНЯШНИКА І ЯКІСТЬ ОЛІЙНОЇ СИРОВИНИ ЗАЛЕЖНО ВІД ЗАСТОСУВАННЯ БІОПРЕПАРАТІВ
  7.1 Особливості розвитку генеративних органів рослин соняшника
  7.2 Урожайність гібридів соняшника
  7.3 Якість соняшникової продукції
  РОЗДІЛ 8. ЕКОНОМІЧНА ТА БІОЕНЕРГЕТИЧНА ОЦІНКА ЗАСТОСУВАННЯ БІОПРЕПАРАТІВ ПРИ ВИРОЩУВАННІ СОНЯШНИКУ
  8.1 Економічна ефективність
  8.2 Біоенергетична ефективність застосування біопрепаратів
  Висновки до розділу 8
  ВИСНОВКИ
  РЕКОМЕНДАЦІЇ
  ПІСЛЯМОВА
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  ДОДАТКИ

  Агробіологічне обґрунтування застосування біопрепаратів в технології вирощування соняшника