Кількість назв: 943
  1.2. Стан рисівництва в Україні, світі на сучасному етапі та перспективи розвитку галузі
  1.3. Способи основного обробітку ґрунту під культури рисової сівозміни
  1.4. Родючість ґрунтів та формування науково обґрунтованих елементів технологій вирощування культур в рисових сівозмінах
  1.5. Еколого-меліоративні аспекти вирощування сільськогосподарських культур в рисових сівозмінах
  Висновки з розділу 1
  РОЗДІЛ 2. Ґрунтово-кліматичні умови зон рисосіяння України і району проведення досліджень
  2.1. Клімат та метеорологічні умови зони проведення досліджень
  2.2. Ґрунтовий покрив зон рисосіяння
  Висновки з розділу 2
  РОЗДІЛ 3. Програма, методика та агротехніка досліджень
  3.1. Схема дослідів, програма та методика досліджень
  3.2. Характеристика досліджуваних сортів рису
  3.3. Агротехніка вирощування сільськогосподарських культур в рисовій сівозміні
  РОЗДІЛ 4. Динаміка водного, поживного режимів при вирощуванні рису, супутніх культур в сівозміні залежно від якості поливної води
  4.1. Динаміка вологості ґрунту та водоспоживання культур рисової сівозміни
  4.2. Поживний режим ґрунту на полях рисових сівозмін
  4.3. Якість поливної води рисової зрошувальної системи
  4.4. Моделювання продуктивності рисових сівозмін з використанням інформаційних засобів та комп’ютерних технологій
  Висновки з розділу 4
  РОЗДІЛ 5. Динаміка щільності складення ґрунту, забур’яненості посівів культур рисової сівозміни за різних способів основного обробітку ґрунту та удобрення
  5.1. Вплив затоплення на щільність ґрунту та забур’яненість посівів рисових сівозміни
  5.2. Забур’яненість посівів досліджуваних культур рисової сівозміни
  Висновки з розділу 5
  РОЗДІЛ 6. Продуктивність, якість культур рисової сівозміни залежно від агрозаходів та погодних умов
  6.1. Вплив способу, глибини основного обробітку ґрунту, доз мінеральних добрив на врожайність рису та інших культур рисової сівозміни
  6.2. Динаміка показників продуктивності рису та інших культур в рисовій сівозміні залежно від способів і глибини основного обробітку ґрунту та доз добрив
  6.3. Продуктивність ланок культур рисових сівозмін залежно від способу і глибини основного обробітку ґрунту та диференціації доз мінеральних добрив
  6.4. Продуктивність і якість зерна різних сортів рису залежно від попередників та норм висіву
  Висновки з розділу 6
  РОЗДІЛ 7. Науково-теоретичні основи та комплекс практичних заходів оптимізації технологій вирощування культур рисових сівозмін
  7.1. Вплив попередників та норм висіву на продуктивність різних за групами стиглості сортів рису
  7.2. Оптимізація агротехнічних заходів підвищення врожайності та якості зерна і насіння нових сортів рису
  Висновки з розділу 7
  РОЗДІЛ 8. Еколого-меліоративне обґрунтування технологій вирощування культур у рисових сівозмінах на засадах нормування агроресурсів
  8.1. Продуктивність сортів рису при вирощуванні в різних екологічних умовах півдня України
  8.2. Нормування добрив та норм висіву при вирощуванні рису після різних попередників в умовах півдня України
  8.3. Агроекологічні та еколого-меліоративні принципи побудови і проектування рисових сівозмін з оптимізованими технологіями вирощування сільськогосподарських культур
  Висновки з розділу 8
  РОЗДІЛ 9. Економічне та енергетичне обґрунтування технологій вирощування рису та супутніх культур рисової сівозміни
  9.1. Агроекономічне обґрунтування виробництва рису та інших культур на рисових зрошувальних системах
  9.2. Енергетичний аналіз технологій вирощування рису та супутніх культур в рисових сівозмінах
  Висновки з розділу 9
  ВИСНОВКИ
  РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  ДОДАТКИ

  Інноваційні технології вирощування сільськогосподарських культур на рисових зрошувальних системах півдня України