Кількість назв: 940
  1.2. Рівні, принципи та складові системи управління конкурентоспроможністю аграрних підприємств
  1.3. Індикатори оцінки конкурентоспроможного розвитку аграрних підприємств
  РОЗДІЛ 2 МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
  2.1. Методологічні засади дослідження конкурентоспроможного розвитку аграрних підприємств
  2.2. Методи оцінювання рівня конкурентоспроможності та конкурентних переваг
  2.3. Стратегічний аналіз та моделі управління конкурентоспроможністю аграрних підприємств
  РОЗДІЛ 3 ОЦІНКА ТА ДІАГНОСТИКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
  3.1. Сучасний стан та ефективність функціонування аграрних підприємств
  3.2. Комплексна оцінка конкурентоспроможності аграрних підприємств
  3.3. Діагностика конкурентоспроможності аграрних підприємств в умовах диверсифікації та світової інтеграції
  РОЗДІЛ 4 МЕХАНІЗМИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
  4.1. Інноваційна складова конкурентоспроможного розвитку аграрних підприємств
  4.2. Інвестиційний механізм забезпечення конкурентоспроможності аграрних підприємств
  4.3. Конкурентні стратегії розвитку аграрних підприємств
  РОЗДІЛ 5 КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ПІДВИЩЕННЯМ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
  5.1. Розвиток інституційного середовища функціонування аграрних підприємств та забезпечення їх конкурентоспроможності
  5.2. Удосконалення організаційних форм господарювання та системи управління аграрними підприємствами
  5.3. Перспективні напрями та модель забезпечення конкурентоспроможного розвитку аграрних підприємств
  ПІСЛЯМОВА
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  ДОДАТКИ

  Конкурентоспроможний розвиток аграрних підприємств