Кількість назв: 940
  1.2. Хімічний склад і будова нуклеїнових кислот
  1.3. Модель структури ДНК Watson-Crick та підтвердження її дієвості
  1.4. Варіанти конформацій подвійних спіралей нуклеїнових кислот
  ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  РОЗДІЛ 2. СТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ ГЕНОМІВ БІОТИ
  2.1. Особливості геномів вірусів та їх економічність
  2.2. Особливості структури геномів і генів прокаріот
  2.3. Структурна організація генома еукаріот
  ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  РОЗДІЛ 3. ВІДТВОРЕННЯ ГЕНЕТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
  3.1. Загальні особливості реплікації ДНК
  3.2. Реплікація ДНК прокаріот
  3.3. Особливості реплікації еукаріотичної ДНК
  3.4. Особливості реплікативного комплексу архей
  3.5. Способи реплікації різних геномів
  ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  РОЗДІЛ 4. ТРАНСКРИПЦІЯ ТА ЇЇ РЕГУЛЯЦІЯ
  4.1. Реалізація генетичної інформації
  4.2. Загальні особливості транскрипції
  4.3. ДНК-залежні РНК-полімерази
  4.4. Етапи транскрипції
  4.5. Хроматин під час транскрипції
  4.6. Концепція транскриптосоми
  ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  РОЗДІЛ 5. КОТРАНСКРИПЦІЙНА І ПОСТТРАНСКРИПЦІЙНА МОДИФІКАЦІЯ РНК
  5.1. Загальні особливості і типи РНК
  5.2. Процесинг попередників РНК у бактерій
  5.3. Процесинг попередників мРНК еукаріот
  5.4. Процесинг попередників рРНК і тРНК еукаріот
  ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  РОЗДІЛ 6. БІОСИНТЕЗ БІЛКА НА РИБОСОМАХ
  6.1. Генетичний код і його властивості
  6.2. Білоксинтезуюча система
  6.3. Загальні відомості щодо механізму трансляції
  6.4. Активація амінокислот
  6.5. Ініціація біосинтезу білка
  6.6. Елонгація поліпептидних ланцюгів
  6.7. Термінація та реініціація синтезу білків
  6.8. Полісоми
  6.9. Біосинтез мітохондріальних білків
  6.10. Біосинтез білків хлоропластів
  6.11. Котрансляційні і посттрансляційні модифікації білків
  ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  РОЗДІЛ 7. РЕГУЛЯЦІЯ ЕКСПРЕСІЇ ГЕНІВ
  7.1. Загальні відомості про механізми регуляції експресії генів
  7.2. Регуляція транскрипції генів у прокаріот
  7.3. Модель регуляції експресії Lac-оперона E.coli за F.Jacob і J.Monod
  7.4. Особливості регуляції експресії генів еукаріот
  7.5. Структура хроматину як регулятор експресії генів
  7.6. Метилування ДНК у регуляції експресії генів
  7.7. Інгібітори біосинтезу білка
  ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  РОЗДІЛ 8. ЗАХИСТ І ВІДНОВЛЕННЯ СПАДКОВОГО АПАРАТУ
  8.1. Загальні відомості
  8.2. Основні мутагенні чинники
  8.3. Особливості репарації ДНК після пошкоджень
  8.4. Механізми прямої репарації ДНК
  8.5. Механізми ексцизійної репарації ДНК
  8.6. Механізми постреплікативної репарації ДНК
  ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  РОЗДІЛ 9. ГЕНЕТИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ ТА ГЕНОМІКА
  9.1. Значення генетичної інженерії
  9.2. Ферменти генетичної інженерії
  9.3. Методи отримання генів
  9.4. Розподілення фрагментів ДНК і будова рестрикційних карт (фізичне картування)
  9.5. Методи конструювання рекомбінантних ДНК
  9.6. Види векторів
  9.7. Геномна бібліотека (банк генів)
  9.8. Перенесення генів до клітин організму-реципієнта
  9.9. Ідентифікація клітин-реципієнтів, які отримали бажаний ген (гени)
  9.10. Основи геноміки
  ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  РОЗДІЛ 10. ДНК-ТЕХНОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕНОМА
  10.1. Загальний опис методів
  10.2. РНКазне розщеплення
  10.3. Денатуруючий градієнтний гель-електрофорез
  10.4. Полімеразна ланцюгова реакція
  10.5. Секвенування ДНК
  ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК
  ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ ПОКАЖЧИК
  ЛІТЕРАТУРА

  Молекулярна генетика та технології дослідення генома