Кількість назв: 965
  1.3. Удобрення картоплі, способи внесення мінеральних добрив та їх вплив на продукційні процеси рослин
  1.4. Ефективність зрошення при вирощуванні картоплі як окремого фактора, так і у взаємодії з удобренням, використання краплинного способу поливу
  Розділ 2. Агрометеорологічні ресурси Південного Степу України, методика проведення експерименту та агротехніка в досліді
  2.1. Характеристика кліматичних умов зони південного Степу, ґрунтового покриву дослідного поля та особливості погодних умов в роки проведення досліджень
  2.2. Схема досліду та методика проведення досліджень, агротехніка у досліді
  Розділ 3. Режим краплинного зрошення та водоспоживання картоплі, поживний режим ґрунту
  3.1. Режим зрошення картоплі за різних умов зволоження
  3.2. Сумарне водоспоживання та коефіцієнт водоспоживання рослин картоплі за різних умов зволоження та способів внесення добрив
  3.3. Формування поживного режиму ґрунту
  Розділ 4. Фенологічні та морфо-біологічні показники рослин картоплі залежно від факторів вирощування
  4.1. Тривалість фаз росту й розвитку та окремі біометричні показники рослин картоплі
  4.2. Формування асиміляційного апарату рослин картоплі
  4.3. динаміка накопичення сухої речовини та фотосинтетична діяльність рослин картоплі
  Розділ 5. Продуктивність та якість картоплі за різних умов зволоження та способів внесення добрив
  5.1. Динаміка накопичення врожаю
  5.2. Урожайність бульб картоплі та структура врожаю залежно від досліджуваних факторів
  5.3. Основні показники якості бульб картоплі
  Розділ 6. Економічна оцінка та енергетична ефективність технології вирощування картоплі за краплинного зрошення в умовах півдня України
  6.1. Економічна оцінка технології вирощування картоплі за краплинного зрошення
  6.2. Енергетична ефективність технології вирощування картоплі за краплинного зрошення
  Висновки
  Пропозиції для виробництва
  Перелік використаних літературних джерел

  Наукові основи та практичні аспекти вирощування картоплі за краплинного зрошення на півдні України