Кількість назв: 943
  1.1. Сучасний стан виробництва соняшника в Україні
  1.2. Таксономія соняшника
  1.3. Сутність світових інноваційних технологій вирощування соняшника (CLEARFIELD® та EXRESS SUN®)
  1.4. Особливості мінерального живлення соняшника та реакція культури на різні види добрив
  1.5. Ефективність застосування біопрепаратів, стимуляторів, регуляторів росту та мікродобрив в технології вирощування соняшника
  Висновки до розділу 1
  РОЗДІЛ 2. Умови проведення досліджень
  2.1. Характеристика ґрунтових і природно-кліматичних умов зони проведення дослідів
  2.2. Характеристика ґрунтів дослідних ділянок
  2.3. Погодні умови за роки проведення досліджень
  Висновки до розділу 2
  РОЗДІЛ 3. Методика наукових досліджень
  3.1. Методика основних і супутніх досліджень
  3.2. Характеристика гібриду соняшника та комбінованих препаратів, що були включені до схеми наукових досліджень
  Висновки до розділу 3
  РОЗДІЛ 4. Аналіз показників водного та поживного режимів ґрунту залежно від добрив та препаратів
  4.1. Дослідження залежності показників водного режиму ґрунту від мінеральних добрив та комбінованих препаратів
  4.2. Динаміка вмісту елементів мінерального живлення в ґрунті залежно від факторів, що вивчалися
  Висновки до розділу 4
  РОЗДІЛ 5. Дослідження фенологічних, біометричних, урожайних та якісних показників соняшника, зумовлених факторами досліду
  5.1. Особливості проходження початкових етапів онтогенезу культури
  5.2. Аналіз фотосинтетичної діяльності та утворення надземної і кореневої біомаси під впливом факторів, що досліджувалися
  5.3. Фітосанітарний стан агроценозу
  5.4. Насіннєва продуктивність соняшника і якість олійної сировини
  Висновки до розділу 5
  РОЗДІЛ 6. Практичні результати застосування наукових розробок у виробничих умовах
  Висновки до розділу 6
  РОЗДІЛ 7. Оцінка економічної та біоенергетичної ефективності елементів біологізації технології вирощування соняшника
  7.1. Аналіз економічної ефективності комплексного застосування мінеральних добрив і рістрегулюючих препаратів
  7.2. Біоенергетична ефективність запропонованих агроприйомів в контексті вимог ресурсо-енергозбереження
  Висновки до розділу 7
  ВИСНОВКИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ
  ПІСЛЯМОВА
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  ДОДАТКИ

  Соняшник: екологічні шляхи оптимізації його живлення