Кількість назв: 943
  Розділ 3. Ґрунтово-кліматична характеристика зони південного Степу України
  Розділ 4. Формування високопродуктивних посівів
  4.1. Формування оптимальної густоти стеблостою посівів
  4.2. Наростання надземної маси рослин
  4.3. Площа листкової поверхні та продуктивність фотосинтезу
  4.4. Формування елементів структури врожаю
  Розділ 5. Технологічні заходи підвищення врожаю
  5.1. Розміщення ячменю у сівозміні
  5.2. Обробіток ґрунту
  5.3. Роль сорту в підвищенні врожаю ячменю ярого
  5.4. Протруювання та інокуляція насіння
  5.5. Строки сівби
  5.6. Норми висіву насіння
  5.7. Глибина заробки насіння
  Розділ 6. Поживний режим ґрунту на посівах ячменю ярого та система його удобрення
  6.1. Поживний режим ґрунту на посівах ячменю ярого
  6.2. Система удобрення посівів
  6.3. Вміст елементів живлення в рослинах
  Розділ 7. Водний режим ґрунту та споживання води посівами ячменю ярого за різних технологічних заходів
  7.1. Водний режим ґрунту на посівах ячменю ярого
  7.2. Зміни водного режиму ґрунту на посівах ячменю ярого в часі
  7.3. Водоспоживання та ефективність використання води посівами
  Розділ 8. Захист рослин та фітосанітарний стан посівів ячменю ярого залежно від елементів технології
  8.1. Захист рослин ячменю ярого від бур’янів, хвороб і шкідників
  8.2. Фітосанітарний стан посівів ячменю ярого залежно від сорту, строку сівби і захисту рослин
  8.3. Хімічні препарати в системі захисту рослин ячменю ярого
  Розділ 9. Якість зерна сортів ячменю ярого залежно від строку сівби, норми висіву, добрив і захисту рослин
  9.1. Якість зерна ячменю ярого за різних заходів вирощування
  9.2. Якість зерна сортів ячменю ярого залежно від строку сівби і захисту рослин
  9.3 Якість зерна сортів ячменю ярого залежно від добрив і норм висіву
  Розділ 10. Збирання врожаю зерна
  Розділ 11. Економічна та енергетична ефективність вирощування ячменю ярого залежно від елементів технології
  11.1. Економічна ефективність вирощування ячменю ярого
  11.2. Енергетична ефективність вирощування ячменю ярого
  Список використаної літератури

  Ячмінь ярий на півдні України