Кількість назв: 940
  1.2. Вітчизняний досвід становлення системи планування територій у ХХ ст.
  1.3. Світова практика планування територій. Планувальні концепції організації Європейського простору
  1.4. Сучасний стан планування територій в Україні та його місце у вирішенні проблем регіонального розвитку
  Контрольні запитання та завдання
  2. Законодавчі та інституційні основи планування територій в Україні
  Контрольні запитання та завдання
  3. Планування території: зміст і функції поняття. Види планування територій
  3.1. Понятійно-термінологічний апарат планування територій
  3.2. Планування території за рівнями організації та головними компонентами життєдіяльності суспільства
  Контрольні запитання та завдання
  4. Методичні питання планування територій регіонів
  4.1. Загальні методологічні підходи і цільові настанови геопланування
  4.2. Операційні територіальні одиниці геопланування. Типологічний аналіз геопросторового поєднання різних видів природокористування
  4.3. Дослідження території для потреб планування. Геопланувальне зонування. Проблеми оцінки території як інтегрованого геопросторового ресурсу
  4.4. Механізми охорони довкілля та формування каркасу екологічної безпеки в схемах планування території
  4.5. Проблеми і перспективи геоінформаційного забезпечення і використання ГІС, ДЗЗ-технологій в плануванні територій
  Контрольні запитання та завдання
  Частина ІІ. Планування території України та регіонів
  5. Ієрархічна система планування території України
  5.1. Планування території на загальнодержавному рівні. Генеральна схема планування території України
  5.2. Планування території на регіональному рівні
  5.3. Планування території на місцевому рівні
  Контрольні запитання та завдання
  6. Геопланування регіонів з різною стратегією соціально-економічного розвитку
  6.1. Геопланування сільських регіонів з переважанням руральних видів діяльності
  6.2. Геопланування сільських урбанізованих зон та ареалів
  6.3. Геопланування приморських регіонів
  Контрольні запитання та завдання
  7. Система локальних планувальних обмежень в рамках діючої системи планування територій
  Контрольні запитання та завдання
  Додаток А. Досвід. Районне планування (планіровка) як складова розміщення продуктивних сил
  Додаток Б. Взаємозв’язок планів підприємств, територіальних програм економічного і соціального розвитку з Державною програмою економічного і соціального розвитку України
  Додаток В. Досвід. Методологія проведення містобудівного аналізу при розробці схеми планування території херсонської області
  Додаток Г. Середня відстань між обласними центрами України
  Додаток Д. Зміст схеми планування території прибережної смуги морів
  РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

  Планування територій