Кількість назв: 965
  1.2. Науково-теоретичні підходи до інституційного регулювання соціально-економічної адаптації осіб з інвалідністю
  1.3. Передумови формування системи соціально-економічної адаптації осіб з інвалідністю
  Список використаних джерел до 1 розділу
  РОЗДІЛ 2 МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ІНСТИТУЦІЙНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО- ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ
  2.1. Методологічні підходи до формування механізмів інституційного регулювання соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю
  2.2. Концепція модернізації системи соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю
  2.3. Нормативно-правова база регулювання соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю в Україні
  Список використаних джерел до 2 розділу
  РОЗДІЛ 3 ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА СОЦІАЛЬНО- ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ
  3.1. Особливості функціонування державних інститутів у напрямку соціально-економічної адаптації осіб з інвалідністю
  3.2. Формування та реалізація моделі державно-приватного партнерства щодо соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю в Україні
  3.3. Світовий досвід реалізації державної політики соціалізації осіб з інвалідністю
  Список використаних джерел до 3 розділу
  РОЗДІЛ 4 СТРАТЕГІЧНІ ІМПЕРАТИВИ ІНСТИТУЦІЙНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ
  4.1. Напрями удосконалення інституційного регулювання соціально- економічної адаптації осіб з інвалідністю
  4.2. Концептуалізація стратегії соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю
  4.3. Економіко-математичний інструментарій забезпечення зайнятості та професійної реабілітації осіб з інвалідністю
  Список використаних джерел до 4 розділу
  ВИСНОВКИ
  ДОДАТКИ

  Концептуальні основи інституційного забезпечення адаптації осіб з інвалідністю