Кількість назв: 965
  Вступ: ВИХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ПОСТУЛАТИ
  1. Земна оболонка – єдиний і цілісний об’єкт географічної науки
  2. Географічна оболонка. Ландшафтна оболонка
  3. Географічне середовище. Навколишнє природне середовище. Довкілля
  4. Проблеми формування єдиного теоретичного ядра географічної науки
  Розділ I. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ ЛАНДШАФТНОЇ ОБОЛОНКИ ЗЕМЛІ
  І. Ландшафтна оболонка Землі
  I.1. Становлення поняття «ландшафтна оболонка Землі»
  I.2. Склад, межі і структура ландшафтної оболонки
  І.3. Розвиток ландшафтної оболонки Землі: хронологія геосфер
  II. Предметна область географії
  II.1. Розвиток предметних представлень географічної науки
  II.2. Сучасне визначення предметної області географії
  II.3. Географічний метод. Географічні процеси та відношення
  III. Базові поняття і концепції ландшафтної оболонки Землі
  ІІІ.1. Напрямки географічного дослідження земної оболонки
  III.2. Географічні концепції взаємодії суспільства і природи
  III.3. Концепція довкілля
  III.4. Проблеми формування теорії ландшафтної оболонки Землі
  III.5. Інтенціональна парадигма
  ІІІ.6. Конценція сталого (збалансованого) розвитку
  ІІІ.7. Геоінформаційна парадигма
  ІІІ.8. Структурна перебудова світового господарства. Нова наукова картина світу
  Розділ II. ЛАНДШАФТНА БУДОВА ЗЕМНОЇ ОБОЛОНКИ
  IV. Ландшафтна організація земної поверхні
  IV.1. Зародження ландшафтознавства. Концепція природних територіальних комплексів
  IV.2. Антропогенне ландшафтознавство
  IV.3. Ландшафтні засади розселення населення та функціонально-планувальної організації міст
  IV.4. Концепція геоекологічних систем
  IV.5. Концепція культурного ландшафту
  Розділ III. ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ. ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
  V. Природне середовище життєдіяльності суспільства
  V.1. Природне середовище: зміст і функції поняття
  V.2. Природокористування
  V.3. Систематика природокористування
  V.4. Проблеми географічного вивчення природокористування
  VІ. Природоохоронна діяльність
  VІ.1. Природно-заповідний фонд України
  VІ.2. Географічні дослідження для формування екологічних мереж
  VІ.3. Територіальна організація і екологічна безпека суспільства
  VІ.4. Принципи еколого-економічної політики
  VII. Географічне ресурсознавство
  VII.1. Напрями географічних досліджень природних ресурсів
  VII.2. Проблеми класифікації природних ресурсів
  VII.3. Концепція каркасів антропогенно-техногенних навантажень на природне середовище
  VII.4. Нормативно-правова база природокористування в Україні
  VІІІ. Територія
  VІІІ.1. Територія як унікальний та безальтернативний геопросторовий ресурс
  VІІІ.2. Понятійно-концептуальна система «земна поверхня- територія-земля»
  VІІІ.3. Оцінка ємності території
  VІІІ.4. Планування землекористування
  VІІІ.5. Територія – фундаментальна і базова категорія географії
  Розділ IV. ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ СУСПІЛЬСТВА. ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ
  ІХ. Концепція територіальної організації суспільства
  ІХ.1. Геопросторова організація життєдіяльності суспільства – географічний закон
  ІХ.2. Територіальна організація суспільства-базова концепція географічної науки
  ІХ.3. Системно-структурна формалізація територіальної організації суспільства
  ІХ.4. Генеральна схема планування території України – реалізація концепції територіальної організації суспільства
  Х. Геопланування
  Х.1. Європейський досвід регіонального (просторового) планування
  Х.2. Планування територій як предмет географічних досліджень
  Х.3. Геопланування – сучасний напрям географічної науки
  Х.4. Методичні засади геопланування
  Х.5. Сучасні вимоги і обмеження до планування територій
  ХІ. Сільська місцевість: природокористування та планування територій
  ХІ.1. Сільська місцевість як об’єкт географічних досліджень
  ХІ.2. Природокористування у сільській місцевості
  ХІ.3. Сільськогосподарські типи земель – об’єкт кадастрової оцінки земель
  ХІ.4. Особливості планування сільської місцевості
  ХІІ. Рекреаційна діяльність: особливості природокористування та планування територій
  ХІІ.1. Базові поняття рекреаційної діяльності
  ХІІ.2. Рекреаційно-туристична сфера господарства
  ХІІ.3. Планування рекреаційних зон
  СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

  Методологічні основи географії: Ландшафтна оболонка Землі. Довкілля