Кількість назв: 965
  1.2. Основні світові процеси і тенденції
  1.3. Особливості росту популяцій
  1.4. Передбачення сценаріїв розвитку людства
  РОЗДІЛ 2. РОЗВИТОЛОГІЯ ЯК ТРАНСДИСЦИПЛІНАРНА ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ
  2.1. Сутність, об’єкт, предмет та методи розвитології
  2.2. Завдання розвитології
  2.3. Основи розвитку систем
  2.4. Аналіз розвитку соціо-економіко-екологічних систем
  2.5. Принципи розвитку соціо-економіко-екологічних систем
  РОЗДІЛ 3. ДЖЕРЕЛА РОЗВИТКУ СИСТЕМ
  3.1. Передумови розвитку
  3.2. Взаємодія механізмів розвитку
  3.3. Еволюція систем
  3.4. Трансформація стану системи
  РОЗДІЛ 4. ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
  4.1. Об’єкти розробки стратегій сталого розвитку
  4.2. Категорія «сталий розвиток»
  4.3. Категорія «стратегія сталого розвитку»
  4.4. Особливості розробки стратегії сталого розвитку
  РОЗДІЛ 5. ОЦІНКА ТА АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОГО І ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЯК ПЕРЕДУМОВА РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
  5.1. Аналіз зовнішнього середовища
  5.2. Аналіз внутрішнього середовища
  РОЗДІЛ 6. ЕТАПИ РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
  6.1. Вимоги Декларації щодо навколишнього середовища
  6.2. Обґрунтування стратегічного бачення принципів, напрямків та завдань сталого розвитку регіону
  РОЗДІЛ 7. СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
  7.1. Принципи розробки соціально-економічних основ сталого розвитку
  7.2. Альтернативні системи сталого розвитку
  7.3. Система збалансованих показників стратегії сталого розвитку регіону
  РОЗДІЛ 8. ОЦІНКА ТА АНАЛІЗ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
  8.1. Алгоритм дослідження сталого розвитку регіону
  8.2. Розрахунок узагальнених індексів розвитку соціальної, економічної та екологічної підсистем
  РОЗДІЛ 9. ПРОГНОЗУВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
  9.1. Сталий розвиток регіону як об’єкт прогнозування
  9.2. Методи і моделі прогнозування сталого розвитку регіону
  9.3. Зарубіжний досвід стратегічного прогнозування
  РОЗДІЛ 10. ВСТАНОВЛЕННЯ ПРІОРИТЕТІВ ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНОГО РОЗВИТКУ
  10.1. Характеристика пріоритетів екологічно безпечного розвитку
  10.2. Сутність екологічної безпеки регіону
  10.3. Фактори впливу на екологічну безпеку регіону
  РОЗДІЛ 11. АЛЬТЕРНАТИВНІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ЛЮДСТВА
  11.1. Характеристика шляхів розвитку людства
  11.2. Полюси росту світового співтовариства
  ГЛОСАРІЙ
  ТЕСТИ З ДИСЦИПЛІНИ «РОЗВИТОЛОГІЯ»
  ЛІТЕРАТУРА
  ДОДАТКИ

  Розвитологія