Кількість назв: 940
  1.2. Інституційні детермінанти функціонування аграрного сектору
  1.3. Характеристика факторів та складових інституційного забезпечення функціонування аграрного сектору
  Список використаних джерел до першого розділу
  РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА СТАНУ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ В УКРАЇНІ
  2.1. Сучасний стан розвитку аграрного сектору в Україні та його інноваційної активності
  2.2. Факторний аналіз інституційного забезпечення інноваційного розвитку аграрного сектору в Україні
  2.3. Ризики та джерела загроз інноваційного розвитку аграрного сектору в Україні
  Список використаної літератури до другого розділу
  РОЗДІЛ 3. ІНСТИТУЦІЙНА МОДЕРНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ
  3.1. Інституційні імперативи державної політики інноваційного розвитку аграрного сектору
  3.2. Упровадження системи моніторингу середовища інноваційного розвитку аграрного сектору як інструментарію державної політики забезпечення його функціонування
  3.3. Наукове обґрунтування напрямів та індикаторів інституційного забезпечення економічної безпеки аграрного сектору України
  Список використаної літератури до третього розділу
  РОЗДІЛ 4. СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ПЛАТФОРМИ ІНСТИТУЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ
  4.1. Формування довгострокової стратегії забезпечення інноваційного розвитку аграрного сектору
  4.2. Механізм інституційного забезпечення функціонування аграрного сектору у контексті його інноваційного розвитку
  4.3. Організаційно-інституційна підтримка інноваційного розвитку аграрного сектору як основний напрям забезпечення його ефективного функціонування
  Список використаних джерел до четвертого розділу
  ВИСНОВКИ
  ДОДАТКИ

  Теоретико-методологічні засади інституційного забезпечення аграрного сектору України в контексті його інноваційного розвитку