Кількість назв: 940
  1.2. Концептуальні орієнтири системи регулювання розвитку промисловості
  1.3. державне інституційне забезпечення економічного зростання та розвитку національного макроекономічного середовища
  РОЗДІЛ 2. АНАЛІТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОЇ ГАЛУЗІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
  2.1. Концептуальні засади діагностичного аналізу у промисловій галузі національної економіки
  2.2. Забезпечення пріоритетного розширеного відтворення людського капіталу у промисловості
  2.3. Характеристика макроекономічних показників промислової галузі національної економіки
  2.4. Забезпечення захисту національних інтересів в умовах глобалізації
  РОЗДІЛ 3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРАНСПАРЕНТНОСТІ ТА ФОРМУВАННЯ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ В СИСТЕМІ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
  3.1. Забезпечення транспарентності у формуванні інформаційно-аналітичних потоків
  3.2. Формування системи індикативного регулювання, стратегічного прогнозування та планування у промисловості
  3.3. Застосування форсайт-технології у розвитку промисловості національної економіки
  РОЗДІЛ 4. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ
  4.1. Формування інноваційно-інвестиційної інтеграційної стратегії для розвитку промисловості в умовах глобалізації
  4.2. Сценарний підхід впровадження стратегії розвитку промисловості
  4.3. Обґрунтування потенціалу розвитку конкуренто- спроможності у промисловості національної економіки
  4.4. Векторна спрямованість цільових програм у національному макроекономічному середовищі
  РОЗДІЛ 5. КОНЦЕПЦІЯ СТРАТЕГІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ В ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ТА ІНТЕГРАЦІЙНИХ УМОВАХ
  5.1. Формування промислової політики в контексті модернізації національної економіки
  5.2. Механізм державного регулювання розвитку промисловості
  5.3. Методологічне забезпечення стратегічного регулювання економічної динаміки у промисловому секторі національної економіки
  РОЗДІЛ 6. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ У ПРОМИСЛОВІЙ ГАЛУЗІ
  6.1. Структуризація факторів в системі управління фінансовою стійкістю промисловості
  6.2. Науково-методичне забезпечення побудови облікової підсистеми промислового підприємства при процедурі банкрутства
  6.3. Обліково-аналітична система в забезпеченні фінансової стійкості промислового підприємства в цілях прогнозування банкрутства
  ВИСНОВКИ
  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
  ДОДАТКИ

  Теоретико-методологічні засади регулювання розвитку промисловості у національній економіці