Кількість назв: 940
  1.2. Класифікація моделей економічного розвитку територій
  1.3. Обґрунтування чинників збалансованого економічного розвитку територій
  РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ІНСТРУМЕНТАРІЙ ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ ЗБАЛАНСОВАНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ
  2.1. Дослідження передумов забезпечення збалансованого економічного розвитку територій України
  2.2. Методичні положення оцінки рівня збалансованого економічного розвитку територій
  2.3. Оцінка чинників впливу на забезпечення конкурентоспроможності територій
  РОЗДІЛ 3. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗБАЛАНСОВАНИМ ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ ТЕРИТОРІЙ
  3.1. Теоретичне підґрунтя та сутність управління збалансованим економічним розвитком територій
  3.2. Особливості застосування проектного підходу до управління збалансованим економічним розвитком територій
  3.3. Концептуальний підхід до формування та реалізації стратегії збалансованого економічного розвитку територій
  РОЗДІЛ 4. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЗБАЛАНСОВАНИМ ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ ТЕРИТОРІЙ
  4.1. Інституційна спроможність в управлінні збалансованим економічним розвитокм територій
  4.2. Інструментарій державного управіння економічним розвитком територій
  4.3. Ефективність взаємодії зацікавлених сторін в контексті забезпечення збалансованого економічного розвитку
  ВИСНОВКИ
  ДОДАТКИ
  ЛІТЕРАТУРА

  Управління збалансованим економічним розвитком територій: стратегії, механізми, інструменти