Кількість назв: 940
  1.2. Фундаментальні властивості та види соціально-економічних систем
  1.3. Національна економіка як соціально-економічна система та її взаємозв’язок з зовнішнім середовищем
  Висновки до розділу 1
  Література до розділу 1
  РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
  2.1. Еволюція концептуальних підходів до розуміння поняття розвитку
  2.2. Дослідження процесу розвитку національної економіки як системи
  2.3. Класифікація видів розвитку та методичні основи його оцінювання
  2.4. Методологія оцінки стійкості розвитку соціально-економічних систем та мінливості зовнішнього середовища
  Висновки до розділу 2
  Література до розділу 2
  РОЗДІЛ 3. АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ТА МІНЛИВОСТІ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
  3.1. Система показників оцінки розвитку національної економіки
  3.2. Ідентифікація рівня, характеру та стійкості розвитку національної економіки
  3.3. Оцінка мінливості зовнішнього середовища національної економіки України
  Висновки до розділу 3
  Література до розділу 3
  РОЗДІЛ 4. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
  4.1. Особливості управління розвитком національної економіки в умовах мінливості зовнішнього середовища
  4.2. Ідентифікації імпульсів розвитку національної економіки як бази для управлінських рішень
  4.3. Драйвери як основа для управління розвитком національної економіки в умовах мінливості
  Висновки до розділу 4
  Література до розділу 4
  РОЗДІЛ 5. СТРАТЕГІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
  5.1. Оцінка адаптивності національної економіки до мінливості зовнішнього середовища
  5.2. Прогнозування показників розвитку національної економіки
  5.3. Обґрунтування вибору драйверу управління розвитком національної економіки для підвищення її адаптивності до впливу зовнішнього середовища
  Висновки до розділу 5
  Література до розділу 5
  ВИСНОВКИ
  ДОДАТКИ

  Управління розвитком національної економіки в умовах мінливості зовнішнього середовища