Кількість назв: 940
  1.1. Роль гірничої ренти в розвитку сфери надрокористування
  1.2. Значущість екологічної ренти в розвитку сфери надрокористування
  Висновки
  Література
  Розділ 2. Алгоритм та оцінка складових гірничої ренти у гірничодобувній галузі
  2.1. Алгоритм визначення розміру диференційованих рентних платежів за користування надрами
  2.2. Класифікація гірничої ренти як засіб диференціації рентної плати за користування надрами
  2.3. Механізм вилучення гірничої ренти
  Висновки
  Література
  Розділ 3. Монетизація як економічне підґрунтя екологічної ренти
  3.1. Структура екологічних платежів
  3.2. Механізм вилучення екологічної ренти
  Висновки
  Література
  Розділ 4. Економічна оцінка ризиків у надрокористуванні
  4.1. Врахування ризиків при визначенні розміру гірничої ренти
  4.3. Узагальнені еколого-технічні показники впливу вуглевидобувних підприємств на атмосферу, водні та земельні ресурси за 2018 рік
  4.4. Методологічний підхід до монетизації негативного впливу вуглевидобування на навколишнє природне середовище
  Висновки
  Література
  Розділ 5. Управління рентними відносинами у сфері надрокористування
  5.1. Наукові підходи до справедливого розподілу гірничої та екологічної рент
  5.2. Інституціональне забезпечення системи управління рентними відносинами в сфері надрокористування
  Висновки
  Література
  УЗАГАЛЬНЕНІ ВИСНОВКИ
  ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ
  ДОДАТКИ

  Екологізація гірничодобувного виробництва: рентні відносини