Кількість назв: 940
  Тема І.2. Екологічні проблеми економіки моря
  Тема І.3. Морське просторове планування
  Pозділ ІІ. Практичні заняття
  Тема ІІ.1. Формалізація класифікації суден – ключо- вого засобу виробництва підприємств економіки моря
  Тема ІІ.2. Марикультура та її роль у вирішенні продовольчої проблеми людства
  Тема ІІ.3. Міждержавне регулювання відносин у морській економіці
  Тема ІІ.4. Природно-ресурсний потенціал економіки моря в Україні
  Тема ІІ.5. Морські вантажні перевезення
  Pозділ ІІІ. Тести
  Pозділ IV. Контрольні питання
  Додаток А
  Додаток Б
  Додаток В
  Додаток Г
  Додаток Д

  Економіка моря