Кількість назв: 940
  1.2 Структура національної економіки
  1.3 Економічні теорії та базисні інститути національної економіки
  1.4 Функціонування інфраструктури національної економіки
  Глава 2. Суспільний добробут та економічний потенціал
  2.1 Теорія суспільного добробуту та соціально-ринкова економіка
  2.2 Сутність та склад економічного потенціалу
  2.3 Інституціональні підходи до дослідження та розвитку національної економіки
  Глава 3. Державне управління національною економікою
  3.1 Сутність та методи державного управління національною економікою
  3.2 Демократія, економічна свобода та економічний порядок
  3.3 Програмування та прогнозування національної економіки
  3.4 Соціально-економічна стратегія країни та макроекономічне планування
  РОЗДІЛ 2. РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ
  Глава 4. Трансформація національної економіки в перехідний перод розвитку
  4.1 Сутність трансформації національної економіки
  4.2 Моделі і концепції розвитку національної економіки
  4.3 Об’єктивна необхідність трансформації національної економіки в сучасних умовах
  Глава 5. Економічне зростання і національна економіка
  5.1 Сутність і джерела економічного зростання
  5.2 Економічне зростання як основа розвитку національної економіки
  5.3 Науково-технічний прогрес і його вплив на економічне зростання
  Глава 6. Конкурентоспроможність національної економіки
  6.1 Сутність конкуренції та конкурентоспроможності національної економіки
  6.2 Україна в міжнародних рейтингах конкурентоспроможності
  6.3 Державна політика підвищення конкурентоспроможності національної економіки
  Глава 7. Інвестиційна діяльність в національній економіці
  7.1 Сучасні особливості міжнародної інвестиційної діяльності
  7.2 Специфіка участі України в міжнародних інвестиційних процесах
  7.3 Активізація інвестиційної діяльності на національному рівні
  Глава 8. Інноваційна складова національної економіки
  8.1 Інновації, інноваційний процес та інноваційна діяльність в структурі національної економіки
  8.2 Інфраструктура інноваційної економіки
  8.3 Кластери як каталізатори інноваційного розвитку в сучасній економіці
  8.4 Особливості та шляхи розвитку інноваційної складової України
  Глава 9. Сучасні тенденції розвитку національної економіки в умовах глобалізації
  9.1 Індустрія 4.0 на сучасному етапі розвитку національної економіки
  9.2 Інформаційно-технологічні послуги як динамізуючий фактор розвитку національної економіки
  9.3 Діджіталізація національної економіки
  ВИСНОВКИ
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  Національна економіка: теорія, методологія та сучасні тенденції трансформації