Кількість назв: 940
    1.2. Види стандартизації та стандартів
    1.3. Правові основи стандартизації та нормування
    1.4. Основні поняття та їх визначення
    Контрольні питання
    РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБІТ ІЗ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТА НОРМУВАННЯ І ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ
    2.1. Організація робіт із стандартизації та нормування у землеустрої
    2.2. Нормативні документи і порядок їх розроблення
    2.3. Правила позначення нормативних документів
    2.4. Зміст стандартів та технічних умов
    2.5. Концепція єдиної системи нормативно-правових актів у землеустрої (ЄСНПАЗ) як організаційно-правової бази екологізації землекористування
    2.6. Галузева програма створення єдиної системи нормативно-правових актів у землеустрої (ЄСНПАЗ)
    2.7. Концепція системи стандартизації та нормування у сфері охорони земель (ССНОЗ)
    2.8. Галузева програма стандартизації та нормування охорони земель (ССНОЗ)
    Контрольні питання
    РОЗДІЛ 3. МІЖНАРОДНІ, ЄВРОПЕЙСЬКІ ТА МІЖДЕРЖАВНІ СТАНДАРТИ
    3.1. Міжнародні стандарти ISO 9000, 10000 i 14000
    3.2. Європейські стандарти серії EN 29000 i EN 45000
    3.3. Розробка міжнародних стандартів
    3.4. Порядок розробки міждержавних стандартів
    Контрольні питання
    РОЗДІЛ 4. НАЦІОНАЛЬНІ ТА ГАЛУЗЕВІ СИСТЕМИ СТАНДАРТІВ
    4.1. Комплекси стандартів та нормоконтроль документації із землеустрою як організаційно-правової бази екологізації землекористування
    4.2. Система основоположних стандартів
    4.3. Система галузевих стандартів довкілля, землеустрою, охорони земель та сталого землекористування
    Контрольні питання
    РОЗДІЛ 5. СИСТЕМА СТАНДАРТІВ ІЗ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ
    5.1. Система екологічних стандартів
    5.2. Система стандартів з управління навколишнім середовищем
    5.3. Система стандартів з якості об’єктів природного середовища
    Контрольні питання
    РОЗДІЛ 6. СИСТЕМА СТАНДАРТІВ ТА НОРМАТИВІВ У СФЕРІ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ
    6.1. Система стандартів та нормативів у сфері землеустрою як організаційно-правової основи екологізації землекористування
    6.2. Система стандартів та нормативів у сфері охорони земель
    6.3. Система стандартів сталого землекористування
    Контрольні питання
    РОЗДІЛ 7. СИСТЕМА СТАНДАРТІВ З БЕЗПЕКИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
    7.1. Стандартизація професійної безпеки та гігієни
    7.2. Стандартизація безпеки праці і захист від електромагнітного та радіаційного забруднення
    7.3. Безпека праці і захист від іонізуючого випромінювання
    Контрольні питання
    СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
    ДОДАТКИ

    Стандартизація та нормування у сфері екології землекористування