Кількість назв: 965
  1.2 Модель паралельної машини при розробці паралельних методів
  1.3 Паралельні методи геометричного моделювання
  1.3.1 Паралельна техніка «Розділяй та володарюй»
  1.3.2 Паралельна техніка «Будуй та шукай»
  1.3.3 Паралельні техніки побудови опуклої оболонки
  1.3.4 Паралельні техніки впорядкування та декомпозиції геометричних об’єктів
  1.3.5 Паралельні техніки побудови обробки дискретних моделей
  1.4 Методи математичного моделювання геометричних об’єктів
  Висновки до розділу 1
  2 Функціональне моделювання геометричних областей
  2.1 Загальна математична модель геометричної області
  2.2 Моделювання геометричних областей із застосуванням R-функцій
  2.3 Формалізація опису функціональної моделі геометричної області
  2.3.1 Основні символи мови RFL
  2.3.2 Типи даних та правила їх утворення
  2.3.3 Вирази в мові RFL
  2.3.4 Структура опису R-функцій на мові RFL
  2.3.5 Приклади опису геометричних областей із застосуванням мови RFL
  2.3.6 Дослідження повноти і несуперечності мови RFL
  2.4 Функціональні моделі базових геометричних примітивів
  2.4.1 Двовимірні геометричні примітиви
  2.4.2 Тривимірні геометричні примітиви
  2.4.3 Базові перетворення координат геометричних примітивів
  Висновки до розділу 2
  3 Моделювання геометричних областей у паралельних системах зі спільною пам’яттю
  3.1 Загальний алгоритм побудови дискретних моделей функціонально заданих геометричних областей
  3.2 Алгоритм побудови байт-коду, що виконується для функціональної моделі, яку описано на мові RFL
  3.2.1 Основні етапи транслятору мови RFL
  3.2.2 Синтаксичний розбір і лексичний аналіз виразів мови RFL
  3.2.3 Алгоритм визначення типу лексеми
  3.2.4 Алгоритм обробки оператору присвоювання
  3.3 Модель паралельного обчислення значення абстрактного синтаксичного дерева
  3.4 Алгоритм побудови дискретної моделі геометричної області
  Висновки до розділу 3
  4 Візуалізація геометричних об’єктів у паралельних системах зі спільною пам’яттю
  4.1 Обчислювальний експеримент
  4.1.1 Функціональна модель кубика з трьома отворами
  4.1.2 Циліндр з насічками
  4.1.3 Модель тор-подібного тіла
  4.2 Експериментальне дослідження паралельного алгоритму побудови воксельних моделей
  4.2.1 Експериментальна оцінка часу побудови воксельної моделі геометричної області
  4.2.2 Експериментальна оцінка точності побудови воксельної моделі
  4.3 Програмний засіб для моделювання геометричних областей у паралельних системах
  Висновки до розділу 4
  Післямова
  Літературні джерела
  Додатки

  Математичне моделювання геометричних об’єктів у паралельних комп’ютерних системах