Кількість назв: 940
  1.3. Ймовірнісно-геометричний метод на білінійному елементі
  1.4. Геометричний метод конструювання базисних функцій білінійного елемента
  1.5. Побудова базисних функцій білінійного елемента методами інтегрування
  РОЗДІЛ 2. БІКВАДРАТИЧНИЙ СЕРЕНДИПІВ СКІНЧЕННИЙ ЕЛЕМЕНТ
  2.1. Скінченні елементи серендипової сім’ї вищих порядків
  2.2. Матричний метод побудови біквадратичної інтерполяції. Процедура Тейлора
  2.3. Ймовірнісно-геометричний метод на біквадратичному елементі
  2.4. Геометричний метод конструювання базисних функцій біквадратичного елемента
  2.5. Обернена задача серендипової інтерполяції. комбінований алгебро-геометричний метод побудови базису ССЕ-8
  РОЗДІЛ 3. БІКВАДРАТИЧНИЙ СЕРЕНДИПІВ СКІНЧЕННИЙ ЕЛЕМЕНТ. БАЗИСНІ ФУНКЦІЇ З ПАРАМЕТРОМ
  3.1. Узагальнення комбінованого алгебро-геометричного методу побудови базисних функцій ССЕ-8 (обернена задача з параметром)
  3.2. Когнітивно-графічний метод побудови ієрархічних форм базисних функцій біквадратичного скінченного елемента
  3.3. Дослідження та візуалізація ліній нульового рівня базисних функцій біквадратичного скінченного елемента
  3.4. Узагальнення ймовірнісно-геометричного методу побудови базисних функцій біквадратичного елемента
  3.5. Узагальнення геометричного методу конструювання базисних функцій біквадратичного елемента
  3.6. Модифікація методу Тейлора на ССЕ-8
  3.7. Візуалізація базисних функцій ССЕ-8
  3.8. Міжелементна неперервність моделей біквадратичного елемента
  3.9. Побудова базисних функцій ССЕ-8, які задовольняють критеріям гармонічності
  РОЗДІЛ 4. БІКУБІЧНИЙ СЕРЕНДИПІВ СКІНЧЕННИЙ ЕЛЕМЕНТ
  4.1. Матричний метод побудови бікубічної інтерполяції. Процедура Тейлора
  4.2. Геометричний метод конструювання базисних функцій бікубічного елемента
  4.3. Ймовірнісно-геометричний метод на бікубічному елементі
  4.4. Комбінований алгебро-геометричний метод побудови базису ССЕ-12 (обернена задача)
  4.5. Метод оптимізації інтерполяційних властивостей і обчислювальних якостей базисів ССЕ-12
  РОЗДІЛ 5. БІКУБІЧНИЙ СЕРЕНДИПІВ СКІНЧЕННИЙ ЕЛЕМЕНТ. БАЗИСНІ ФУНКЦІЇ З ПАРАМЕТРОМ
  5.1. Когнітивно-графічний метод побудови ієрархічних форм базисних функцій бікубічного елемента
  5.2. Аналіз і візуалізація ліній нульового рівня базисних функцій бікубічного елемента
  5.3. Узагальнення ймовірнісно-геометричного методу побудови базисних функцій бікубічного елемента
  5.4. Узагальнення геометричного методу конструювання базисних функцій бікубічного елемента
  5.5. Модифікація методу Тейлора на ССЕ-12
  5.6. Комбінований алгебро-геометричний метод побудови базису ССЕ-12 (обернена задача з параметром)
  5.7. Побудова базисних функцій ССЕ-12, які задовольняють критеріям гармонічності
  5.8. Багатопараметричні моделі на ССЕ-12 (14, 15, 16 параметрів)
  5.9. Зауваження стосовно повноти багатопараметричних базисних функцій ССЕ-12
  5.10. Явище стійкості інтегральних середніх поліномів серендипової бікубічної інтерполяції
  РОЗДІЛ 6. ТРИЛІНІЙНИЙ ЕЛЕМЕНТ СЕРЕНДИПОВОЇ СІМ’Ї
  6.1. Просторові скінченні елементи. Матричний метод побудови базису трилінійного елемента
  6.2. Ймовірнісно-геометричний метод на трилінійному елементі
  6.3. Геометричний метод конструювання базисних функцій трилінійного елемента
  6.4. Побудова базисних функцій трилінійного елемента інтегруванням щільності рівномірного розподілу
  6.5. Критерії гармонічності для просторових дискретних елементів
  РОЗДІЛ 7. ТРИКВАДРАТИЧНИЙ СЕРЕНДИПІВ СКІНЧЕННИЙ ЕЛЕМЕНТ
  7.1. Cкінченні елементи серендипової сім’ї вищих порядків у просторі
  7.2. Матричний метод побудови базису триквадратичної інтерполяції. Метод Тейлора
  7.3. Ймовірнісно-геометричний метод на триквадратичному елементі
  7.4. Геометричний метод конструювання базисних функцій триквадратичного елемента
  7.5. Комбінований алгебро-геометричний метод конструювання базису ССЕ-20 (обернена задача)
  РОЗДІЛ 8. ТРИКВАДРАТИЧНИЙ СЕРЕНДИПІВ СКІНЧЕННИЙ ЕЛЕМЕНТ. БАЗИСНІ ФУНКЦІЇ З ПАРАМЕТРОМ
  8.1. Когнітивно-графічний метод побудови ієрархічних форм базисних функцій просторового ССЕ-20
  8.2. Узагальнення ймовірнісно-геометричного методу побудови базису триквадратичного елемента
  8.3. Узагальнення геометричного методу конструювання базисних функцій просторового ССЕ-20
  8.4. Модифікація методу Тейлора для побудови базису ССЕ-20
  8.5. Комбінований алгебро-геометричний метод побудови базису триквадратичного елемента (обернена задача з параметром)
  8.6. Побудова базисних функцій ССЕ-20, які задовольняють критеріям гармонічності
  8.7. Багатопараметричні базиси триквадратичного скінченного елемента
  РОЗДІЛ 9. ТРИКУБІЧНИЙ СЕРЕНДИПІВ СКІНЧЕННИЙ ЕЛЕМЕНТ
  9.1. Матричний метод побудови базису трикубічної інтерполяції. Метод Тейлора
  9.2. Геометричний метод конструювання базисних функцій трикубічного елемента
  9.3. Ймовірнісно-геометричний метод на трикубічному елементі
  9.4. Метод оптимізації інтерполяційних властивостей і обчислювальних якостей базисів ССЕ-32
  9.5. Комбінований алгебро-геометричний метод побудови базису ССЕ-32 (обернена задача)
  РОЗДІЛ 10. ТРИКУБІЧНИЙ СЕРЕНДИПІВ СКІНЧЕННИЙ ЕЛЕМЕНТ. БАЗИСНІ ФУНКЦІЇ З ПАРАМЕТРОМ
  10.1. Комбінований алгебро-геометричний метод побудови базису просторового ССЕ-32 (обернена задача з параметром)
  10.2. Когнітивно-графічний метод побудови ієрархічних форм базисних функцій просторового ССЕ-32
  10.3. Узагальнення ймовірнісно-геометричного методу побудови базисних функцій просторового ССЕ-32
  10.4. Узагальнення геометричного методу конструювання базисних функцій ССЕ-32
  10.5. Модифікація методу Тейлора на просторовому ССЕ-32
  10.6. Побудова базисних функцій ССЕ-32, які задовольняють критеріям гармонічності
  ДОДАТОК
  1. Побудова базису на симплексах у методі скінченних елементів
  2. Ймовірнісно-геометричний метод побудови базисів на симплексах
  3. Кусково-лінійна інтерполяція в методі скінченних елементів
  ЛІТЕРАТУРА

  Когнітивно-графічний аналіз ієрархічних базисів скінченних елементів