Кількість назв: 940
  Варіанти для самостійного розв’язання
  Теоретичні запитання
  РОЗДІЛ X Кратні та криволінійні інтеграли
  Варіанти для самостійного розв’язання
  Теоретичні запитання
  РОЗДІЛ XІ Теорія ймовірностей. Випадкові події
  Варіанти для самостійного розв’язання
  Теоретичні запитання
  РОЗДІЛ XІI Теорія ймовірностей. Випадкові величини
  Варіанти для самостійного розв’язання
  Теоретичні запитання
  РОЗДІЛ XIII Елементи математичної статистики
  Варіанти розрахункових завдань
  Теоретичні запитання
  РОЗДІЛ XІV Ряди та інтеграл Фур’є. Елементи теорії рівнянь математичної фізики
  Варіанти для самостійного розв’язання
  Теоретичні запитання
  РОЗДІЛ XV Елементи теорії функції комплексної змінної. Операційне числення
  Варіанти для самостійного розв’язання
  Теоретичні запитання
  РОЗДІЛ XVI Елементи математичного програмування
  Варіанти для самостійного розв’язання
  Теоретичні запитання
  ДОДАТКИ
  ЛІТЕРАТУРА

  Практикум з вищої математики. Частина 2