Кількість назв: 940
  Тема 2. Культура організації, організаційна культура та корпоративна політика
  Тема 3. Моделі корпоративної культури організації
  Тема 4. Формування та зміна корпоративної культури
  Тема 5. Створення іміджу організації та корпоративного іміджу
  Розділ ІІ. Техніка управління діяльністю організації
  Тема 6. Цінності, правила, норми та кодекси організації
  Тема 7. Лояльність та ідентифікація в організації
  Тема 8. Організація етичних відносин в колективі
  Тема 9. Макро і мікро рівні професійної етики
  ЧАСТИНА ІІ. АДМІНІСТРАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ
  Розділ ІІІ. Комунікативна діяльність організації
  Тема 10. Сучасні комунікативні технології
  Тема 11. Документарна діяльність організації
  Тема 12. Документарно-інформаційні комунікації в інформаційному суспільстві
  Тема 13. Основні моделі зв’язків з громадськістю
  Тема 14. Методи зв’язків з громадськістю
  Тема 15. Підготовка пабліситі, прес-релізів, презентацій, прес-конференцій
  Розділ ІV. Психологічні інструменти управління
  Тема 16. Інструменти психологічної взаємодії
  Тема 17. Соціально-психологічні характеристики персоналу
  Тeма 18. Мистецтво ведення ділових переговорів
  Тeма 19. Конфлікти в організації

  Менеджмент та адміністративне управління