Кількість назв: 940
  1.1.2. Менеджмент в медицині: мікрорівень
  1.1.3. Управління охороною здоров’я: макрорівень
  1.2. Основи оплати праці в медицині
  1.2.1. Форми та системи оплати праці медичних працівників
  1.2.2. Мотиваційні механізми управління медичним персоналом
  1.3. Управління системами фінансування медицини
  1.3.1. Сутність фінансово-економічних відносин в медицині
  1.3.2. Соціальна, медична та економічна ефективність в медицині
  1.3.3. Фінансове середовище та ресурси в медицині
  1.3.4. Основні моделі фінансування медицини
  Список рекомендованої літератури за Розділом 1 «Основи менеджменту в медицині»
  Тести для самостійної роботи за Розділом 1 «Основи менеджменту в медицині»
  Тест «Менеджмент в охороні здоров’я»
  Тест «Основи оплати праці в медицині»
  Тест «Управління системами фінансування медицини»
  Ситуаційні завдання за Розділом 1 «Основи менеджменту в медицині»
  Ситуаційні завдання «Менеджмент в охороні здоров’я»
  Ситуаційні завдання «Основи оплати праці в медицині»
  Ситуаційні завдання «Управління системами фінансування медицини»
  Контрольні питання за Розділом 1 «Основи менеджменту в медицині»
  Контрольні питання «Менеджмент в охороні здоров’я»
  Контрольні питання «Основи оплати праці в медицині»
  Контрольні питання «Управління системами фінансування медицини»
  Розділ 2. ОСНОВИ МАРКЕТИНГУ В МЕДИЦИНІ
  2.1. Маркетинг в охороні здоров’я
  2.1.1. Ключові поняття маркетингу в медицині
  2.1.2. Специфічні особливості та принципи маркетингу в медицині
  2.1.3. Характеристика та моделі ринку медичних послуг
  2.1.4. Напрями та методи маркетингових досліджень
  2.1.5. Перспективи медичного маркетингу в умовах реформи
  2.2. Ціноутворення у медичних закладах
  2.2.1. Медична послуга: класифікація
  2.2.2. Ціна медичної послуги: внутрішні та зовнішні чинники впливу
  2.2.3. Загальна структура ціни медичної послуги
  2.2.4. Ціноутворення в медицині: державний рівень
  2.3. Клінічний маркетинг в стоматологічному приватному закладі
  2.3.1. Основні маркетингу в стоматології
  2.3.2. Ринок стоматологічних послуг та його сегменти
  2.3.3. Клінічні ризики в стоматологічній практиці
  2.3.4. Документація та управління ризиками у клінічній стоматологічній практиці
  2.3.5. Аналіз та перспективи маркетингу приватної стоматології в Україні
  2.4. Маркетинг у фармації
  2.4.1. Фармацевтика в економіці України
  2.4.2. Особливості маркетингу у фармацевтичній галузі
  2.4.3. Елементи маркетингу у фармації
  2.4.4. Система забезпечення якості та цінової конкурентоспроможності лікарських засобів
  Список рекомендованої літератури за Розділом 2 «Основи маркетингу в медицині»
  Тести для самостійної роботи за Розділом 2 «Основи маркетингу в медицині»
  Тест «Маркетинг в охороні здоров’я»
  Тест «Ціноутворення у медичних закладах»
  Тест «Клінічний маркетинг в стоматологічному приватному закладі»
  Тест «Маркетинг у фармації»
  Ситуаційні завдання за Розділом 2 «Основи маркетингу в медицині»
  Ситуаційні завдання «Маркетинг в охороні здоров’я»
  Ситуаційні завдання «Ціноутворення у медичних закладах»
  Ситуаційні завдання «Клінічний маркетинг в стоматологічному приватному закладі»
  Ситуаційні завдання «Маркетинг у фармації»
  Контрольні питання за Розділом 2 «Основи маркетингу в медицині»
  Контрольні питання «Маркетинг в охороні здоров’я»
  Контрольні питання «Ціноутворення у медичних закладах»
  Контрольні питання «Клінічний маркетинг в стоматологічному приватному закладі»
  Контрольні питання «Маркетинг у фармації»

  Основи менеджменту та маркетингу в медицині