Кількість назв: 940
  1.2 Історія виникнення науки та сутність поведінки споживачів
  1.3 Моделі поведінки споживача
  1.4 Маркетингові рішення, принципи й підходи до вивчення поведінки споживачів
  Контрольні питання
  Тематика індивідуальних завдань
  Ключові поняття
  Список використаних джерел
  Розділ 2. ФАКТОРИ ЗОВНІШНЬОГО ВПЛИВУ НА ПОВЕДІНКУ СПОЖИВАЧІВ
  2.1 Поняття культури, чинники її формування в Україні та вплив на споживачів
  2.2 Соціальні фактори та соціальна стратифікація
  2.3 Вплив референтних груп на поведінку споживачів
  2.4 Вплив сім’ї на поведінку споживачів
  2.5 Ситуаційні чинники
  Контрольні питання
  Тематика індивідуальних завдань
  Ключові поняття
  Список використаних джерел
  Розділ 3. ФАКТОРИ ВНУТРІШНЬОГО ВПЛИВУ НА ПОВЕДІНКУ СПОЖИВАЧІВ
  3.1 Сутність і теорії мотивації
  3.2 Особистість і характер споживача
  3.3 Емоції та їх використання у маркетингу
  3.4 Цінності людини та життєвий стиль
  3.5 Теорія поколінь та її врахування у процесі маркетингового впливу на споживачів
  3.6 Ресурси і знання споживачів
  Контрольні питання
  Тематика індивідуальних завдань
  Ключові поняття
  Список використаних джерел
  Розділ 4. ПРОЦЕС ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИМ СПОЖИВАЧЕМ
  4.1 Моделі процесу прийняття рішення про покупку
  4.2 Процес прийняття рішення споживачем про покупку
  4.3 Типи процесів прийняття рішень та рівень зацікавленості
  Контрольні питання
  Тематика індивідуальних завдань
  Ключові поняття
  Список використаних джерел
  Розділ 5. ПРОЦЕС ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ПОКУПКУ ІНДУСТРІАЛЬНИМ СПОЖИВАЧЕМ
  5.1 Характеристика промислового ринку та специфіка поведінки індустріальних споживачів
  5.2 Особливості попиту на промислові товари та діяльність закупівельного центру
  5.3 Моделі поведінки індустріальних споживачів
  5.4 Типи закупівельних ситуацій та фактори, що впливають на здійснення закупівель промисловим споживачем
  5.5 Процес прийняття рішення про покупку індустріальним споживачем
  Контрольні питання
  Тематика індивідуальних завдань
  Ключові поняття
  Список використаних джерел
  Розділ 6. ПОВЕДІНКОВА РЕАКЦІЯ СПОЖИВАЧІВ ТА МАРКЕТИНГОВІ ЗАСОБИ ВПЛИВУ НА НЕЇ
  6.1 Сутність поведінкової реакції споживачів. Етапи процесу сприйняття
  6.2 Зміст та види навчання споживачів
  6.3 Характеристики навчання та споживчі ситуації
  6.4 Види пам’яті та її особливості
  6.5 Ставлення. Формування ставлення
  Контрольні питання
  Тематика індивідуальних завдань
  Ключові терміни
  Список використаних джерел
  Розділ 7. МАРКЕТИНГОВІ ІНСТРУМЕНТИ ВПЛИВУ НА ПОВЕДІНКУ СПОЖИВАЧІВ
  7.1 Розробка загальних стратегій підприємства з урахуванням поведінки споживачів
  7.2 Вплив засобів маркетингових комунікацій на поведінку споживачів
  7.3 Вплив товарної політики підприємства на поведінку споживачів
  7.4 Політика розподілу і поведінка споживачів
  7.5 Цінові стратегії і поведінка споживачів
  7.6 Маркетингові технології для раціонального та ірраціонального типів споживчої поведінки
  7.7 Маркетингові технології: врахування структури споживачів моди
  Контрольні питання
  Тематика індивідуальних завдань
  Ключові терміни
  Список використаних джерел
  Розділ 8. МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ
  8.1 Загальна схема маркетингового дослідження поведінки споживачів
  8.2 Сутність кількісних та якісних методів дослідження
  8.3 Вимірювання реакції споживачів
  8.4. Прямі методи проведення якісних досліджень
  8.5. Непрямі методи якісних досліджень
  Контрольні питання
  Тематика індивідуальних завдань
  Ключові поняття
  Список використаних джерел

  Поведінка споживачів