Кількість назв: 940
  1.2. Сутність управління проектами та функції реклами
  1.3. Процес розробки рекламної кампанії та його вплив на результати функціонування підприємства
  1.4. Суб’єкти управління рекламними проектами
  1.5. Управління рекламною діяльністю та формування бюджету на реалізацію проекту
  Контрольні питання
  Завдання
  Ключові поняття
  Перелік посилань та список рекомендованої літератури
  Розділ 2. Організація рекламного проекту: методи та інструменти рекламних рішень
  2.1. Розробка творчої концепції рекламного проекту
  2.2. Друкована реклама та підходи до розробки текстів
  2.3. Виробництво реклами на радіо і телебаченні
  Контрольні питання
  Завдання
  Ключові поняття
  Перелік посилань та список рекомендованої літератури
  Розділ 3. Розробка та планування рекламного проекту
  3.1. Місце і функції планування в управлінні рекламними проектами
  3.2. Види планів
  3.3. Cучасні тенденції в плануванні рекламних проектів
  3.4. Основні засади мережевого планування рекламних проектів
  3.5. Календарне планування рекламних проектів
  Контрольні питання
  Завдання
  Ключові поняття
  Перелік посилань та список рекомендованої літератури
  Розділ 4. Команда для розробки й реалізації рекламного проекту та управління нею
  4.1. Людський чинник і методи практичної психології у проектному менеджменті
  4.2. Процеси управління людськими ресурсами проекту
  4.3. Призначення основних членів команди рекламного проекту, визначення організаційної структури та принципів взаємодії
  4.4. Призначення керівника рекламного проекту, визначення його повноважень та меж відповідальності
  4.5. Організаційна культура проекту
  4.6. Формування команди рекламного проекту
  4.7. Процеси управління командою проекту
  4.8. Мотиваційні аспекти роботи команди
  4.9. Управління конфліктами в проектах
  Контрольні питання
  Завдання
  Ключові поняття
  Перелік посилань та список рекомендованої літератури
  Розділ 5. Управління якістю рекламного проекту
  5.1. Якість як економічна категорія
  5.2. Поняття якості в контексті проектного менеджменту
  5.3. Система управління якістю рекламного проекту
  5.4. Управління якістю рекламних послуг
  Контрольні питання
  Завдання
  Ключові поняття
  Перелік посилань та список рекомендованої літератури
  Розділ 6. Контроль та оцінка ефективності рекламних проектів
  6.1. Контроль як складова управління рекламними проектами
  6.2. Поняття ефективності реклами. Значення та складність оцінювання рекламного ефекту
  6.3. Критерії та показники оцінки ефективності економічної діяльності та ефективності інвестицій
  6.4. Показники психологічної ефективності реклами
  6.5. Особливості оцінювання ефективності реклами за різними каналами розміщення
  6.6. Оцінка ефективності реклами в соціальних мережах
  6.7. Методи врахування ризиків при управлінні рекламними проектами
  Контрольні питання
  Завдання
  Ключові поняття
  Перелік посилань та список рекомендованої літератури
  Додатки

  Управління рекламними проектами