Кількість назв: 940
  РОЗДІЛ 1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «УПРАВЛІНСЬКА ДЕОНТОЛОГІЯ»
  РОЗДІЛ 2. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
  Тема 1. Управління як соціальний феномен
  Тема 2. Особистість керівника закладу освіти в контексті освітніх реформацій
  Тема 3. Вимоги до керівника закладу освіти у міжнародному освітньому просторі
  Тема 4. Сутнісні характеристики управлінської деонтології
  Тема 5. Генеза становлення та розвитку управлінської деонтології в Україні
  Тема 6. Категоріальний апарат управлінської деонтології
  Тема 7. Деонтологічна компетентність керівника закладу освіти
  Тема 8. Належна поведінка керівника закладу освіти в контексті управлінської деонтології
  Тема 9. Адміністративний вплив у контексті управлінської деонтології
  РОЗДІЛ 3. ПРАКТИКУМ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «УПРАВЛІНСЬКА ДЕОНТОЛОГІЯ»
  Методичні рекомендації до проведення семінарських занять
  Методичні рекомендації щодо виконання індивідуального навчально-дослідного завдання
  Блок самоконтролю до курсу
  РОЗДІЛ 4. ДОДАТКОВЕ МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
  Глосарій до навчальної дисципліни «Управлінська деонтологія»
  Діагностичний пакет для визначення рівня сформованості деонтологічної компетентності керівників закладів освіти
  Завдання та ситуації для аналізу й дискусії
  ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК
  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  Управлінська деонтологія